Wordpress

Meny

Menyer

Skapa menyer som du sedan kan återanvända igenom hela din sida.

Screenshot 2021-12-22 at 02.36.54.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.37.09.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.37.20.png
Välj om du vill lägga till en länk till en specifik sida, ett inlägg, kategori eller något helt externt ( anpassade länkar) . Tryck på “lägg till i meny” för att få in den i din skapade meny+
Screenshot 2021-12-22 at 02.37.27.png
Ordna den ordning och gruppering du vill ha på menyvalen.
Screenshot 2021-12-22 at 02.37.36.png
Du kan nu (efter att du sparat) välja denna meny i dina design-verktyg där du vill att den ska synas.
Vad du döper den är upp till dig, du kan ju välja något som är typiskt och specifikt för just den menyn du skapat, om det är för någon specifik kampanj, period eller annat ändamål.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.