Wordpress

Media

Media
Din materialbank med uppladdade bilder, videos , ljudfiler som du kan återanvända i hela din site.
Den info du anger kring innehållet går även att återbruka så du slipper fylla i det flera gånger.
Screenshot 2021-12-22 at 02.21.32.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.21.50.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.20.27.png
T
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.