Wordpress

Anpassa

Anpassa
Huvudutseendet på sidan.
Teman & anpassa.
Anpassa sidans övergripande utseende. Inställningarna här kan variera beroende på tema och vilka möjligheter det ger dig att justera delar på sidan.

Screenshot 2021-12-22 at 02.26.52.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.40.19.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.41.34.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.41.40.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.41.53.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.42.02.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.42.14.png

Redigera innehållet på vissa delar av din sida med pen-symbolen
Screenshot 2021-12-22 at 02.42.21.png
Du kan välja om din startsida ska visa senaste inläggen (standard) eller sätta en specifik sida som startsida (rekommenderas oftast, speciellt viktigt för inlämningsuppgiften).
Screenshot 2021-12-22 at 02.40.59.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.41.09.png

Vill du eller en kollega koda själv(a) kan du mata in din CSS här.
Screenshot 2021-12-22 at 02.42.54.png
Screenshot 2021-12-22 at 02.43.34.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.