icon picker
Inlämningen

Sammanställ 2 stycken data-cases.
1 av dessa måste delvis använda sig av Excel med de data-cleaning-metoder och data mining-verktyg vi gått igenom på ett relevant sätt.
Minst ett behöver vara med hjälp av MOLAP Cubes & SSAS.
Använd minst 3 stycken data mining-algoritmer totalt.
Ju mer variation, struktur och motivation du påvisar i metodval desto bättre.
( Regression, Classification, Clustering, Naive Bayes, Decision Tree, Association, Neural Network )
För godkänt räcker det att du använder en regression och en classification-algoritm.
För Väl Godkänt behöver du använda 1 regressionalgoritm och minst 3 andra algoritmer.
Bifoga dina data-mining-filer, Excel-filer, SQL-export och Kub-filer.
Bifoga printscreens på dina analysinsikter och anlys-miljöer. (Obligatoriskt)

Frågor att besvara (1-2 A4 12p times new roman PDF):
Beskriv de dataåtgärder, analyser och insikter som gjorts.
(Tex Metodval, Har du behövt dela upp tables, tvätta datan och isåfall hur?
Hur har du validerat datan och säkerställt att du har användbar data? )
2. Vilka miljöer har du använt och hur?
( Har du tex även sett till att du fått upp en miljö som är enkel att förstå och som du kan bibehålla när datan samt analyskraven ändras, kollegor samverkar och det ska kopplas mot andra system? )

3. Hur bidrar dina insikter till företagets Business Intelligence (BI) och dina kollegors arbete och hur skulle du i ett verkligt scenario tagit det vidare?


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.