De två vanligaste uppdelningarna för data mining-resultat:
CLASSIFICATION ( Pre label & non-label data).
Att lägga labels på datan, prediction kring grupptillhörighet och dess samband
&
REGRESSION (Prediction kring Mätvärden och dess samband)

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.