Hemuppgifter

icon picker
17 dec

Dagens hemträning (icke betygsgrundande) och läslista nedan!
Läs igenom denna artikel om Fact & Dimension som vi använder för kuber.
2. Läs igenom denna artikel om ETL
3. Idag vill jag att ni testar att göra en kub och genomföra en data mining algoritm på den i Visual Studio , som vi gjorde igår fast med kub-data istället för relationsdatabasen. Alltså slå ihop kunskaperna från de senaste lektionerna.

4. Testa även att göra en Kub från CSV-data
(( Om ni inte redan gjort de stegen som är listade i förra hemuppgiften (till 15 dec) i handboken är det bra att ni även gör dem.
Är dessa redan gjorda är det bra att ni tränar på dessa steg även med den nya datan nedan.))
5. Ni finner under "Data" i handboken några ytterligare dataset att arbeta ifrån. Har ni redan gått igenom de tidigare datasetten i listan, använd då dessa nya med att träna på våra genomgångna moment med.
(Bike-sharing data & Energi-projektioner)
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.