Hemuppgifter

icon picker
15 Dec

Testa att med hjälp av följande instruktioner skapa en Linear Regression med SSAS
2. Importera följande data till Excel och testa att göra en Linear Regression med hjälp av Excel.
Det finns även under just Candy Power lite extra förslag på tankesätt under “inspiration”.

Candy power Ranking

WW-väder
Huspriser

3. Kub-arbete. Gör minst en kub med följande .
Använd “dim”-tables för dimensioner och “fact” som utgångspunkter för grunden i själva kuben.
Wide World Importers

AdventureWorks

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.