Skip to content

icon picker
Löpande bokföring

Bokför och skapa årsräkning för din huvudman

Saldo godmanskonto
1
Startsaldo 1 januari
Löpande saldo
1
14,100
34,970
There are no rows in this table
Dessa utgifter och inkomster har registrerats under året
Löpande bokföring
1
Datum
Kategori
Transaktionsbelopp
Från konto
Till konto
1
2023-06-14
Pension
1,400
Godmanskonto
2
2023-06-14
Pension
3,990
Godmanskonto
3
2023-06-15
Pension
1,500
4
2023-06-22
Skatteåterbetalning
5,000
5
2023-06-28
Överföring från konto
8,500
Godmanskonto
6
2023-07-06
Skatteåterbetalning
500
7
2023-06-28
Skatteåterbetalning
10,000
8
2023-06-14
Hyra
-3,980
Godmanskonto
9
2023-06-24
Hyra
-3,980
10
2023-06-14
Pension
14,000
Godmanskonto
11
2023-06-14
El
-580
Godmanskonto
12
2023-06-22
Skatt på pension
-500
13
2023-06-15
Skatt på pension
-1,000
14
2023-06-28
Hyra
-3,980
Godmanskonto
15
2023-06-22
Skatt på pension
-10,000
Godmanskonto
There are no rows in this table
20,870
Sum

Lägg till rad
Ta bort tom rad
Radera alla rader


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.