Skip to content

icon picker
ÅrsräkningenA. Ange tillgångar på godmanskontot och övriga tillgångar den 1 januari
Ingående saldo godmanskonto
1
Kontotyp
Startsaldo 1 januari
1
Godmanskontot
14,100
There are no rows in this table
Ingående saldo övriga tillgångar
0
Kontotyp
Startsaldo 1 januari
1
Sparkonto
2
Huvudmannens konto
There are no rows in this table
B. Inkomster för året
Kategori
Search
Kategori
Summa
1
Pension
20,890
2
Bostadstillägg
0
3
Överföring från konto
8,500
4
Skatteåterbetalning
15,500
There are no rows in this table
44,890
Sum
C. Utgifter för året
Kategori
Search
Kategori
Summa
1
Hyra
-11,940
2
0
3
0
There are no rows in this table
D. Ange utgående tillgångar på godmanskontot och övriga tillgångar
Utgående saldo godmanskonto
0
Kontotyp
Slutsaldo 31 december
1
Godmanskontot
34,970
There are no rows in this table

Utgående saldo övriga tillgångar
0
Name
Slutsaldo den 31 december
1
Sparkonto
2
Huvudmannens konto
There are no rows in this table
Om årsräkningen är korrekt ska A + B och C+D vara lika stora belopp.
1
A. Startsaldo
B. Inkomster
A+B
14,100
44,890
58,990
There are no rows in this table

1
C. Utgifter
D. Slutsaldo
C+D
-12,520
34,970
22,450
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.