Skip to content

icon picker
Registrera transaktion

Använd kontoutdrag och årsbesked som du hittar under “Underlag” och fyll i inkomster och utgifter.
Fyll i löpande transaktioner
1
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.