Sound of Youth
Share
Explore

icon picker
Welcome

Chào mừng bạn đến với Sound of Youth (SOY), một dự án phi lợi nhuận chuyên biệt về âm nhạc và tổ chức sự kiện. Mọi thông tin bạn cần biết sẽ có ở đây!
: Những thông tin cơ bản về dự án Sound of Youth
: Những quy tắc chung tất cả thành viên của SOY cần phải tuân theo trong suốt quá trình làm việc tại SOY
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.