Profielen ervaringsdeskundigen
Share
Explore
Over dit project Voor elke ervaringsdeskundige hoort dezelfde vergoeding (of salaris) betaald te worden als voor iemand die vergelijkbaar werk doet. Project Waardering Ervaringsdeskundigen beschrijft hoe we deze waarde vast kunnen stellen, en wat een marktconforme waarde is. Meer informatie op

Profielen ervaringsdeskundigen (werkdocument)

Op deze pagina werken we aan de profielen voor de verschillende functies van ervaringsdeskundigen. Het zijn beschrijvingen van het werk, en wat een ervaringsdeskundige daarvoor moet kennen en kunnen. Bij elke functie staat een richtprijs voor de kosten en voor een marktconforme vergoeding voor de ervaringsdeskundige.

Profielen

Klik op een kaart voor het profiel. We ontvangen graag reacties en nieuwe functies. Gebruik het
Search
Auteur (boek)
Beleidsmedewerker
Bestuurslid ~ cliëntenorganisatie
Bestuurslid ~ maatschappelijke organisatie
Clientenraad - ondersteuner
Cliëntenraad - voorzitter
Cliëntenraad, ambtelijk secretaris
Cliëntenraadslid
Co-creator beleid
Deelnemer vergadering
Hoorcoach
Klager
Spreker op een groot congres
Strategisch adviseur
Strategisch adviseur cliëntenorganisatie
VN ambassadeur -inbrenger
VN-ambassadeur -uitwerker
VN-ambassadeur ~ Adviseur
<blank>
Auteur (boek)
Andere namen
Schrijver, boekschrijver
Omschrijving werk
Het werk in 1 zin
Schrijven van boek: roman, autobiografie of non-fictie
Taken
Maximaal 3 belangrijkste taken. Eventueel voorbeeld activiteiten
Creatief proces: uitzoeken informatie en schrijven tekst
Overleg met uitgeverij, vormgever of drukker
PR maken om boekverkoop te bevorderen
Werkveld
Voorlichting / onderwijs
Rollen
Expert
Soort inzet
Biografisch
Beschouwend
Manier van werken
Globale beschrijving van de aanpak, inclusief gebruik van specifieke methoden en werkwijze
Visie
Stroming van ervaringsdeskundigen. Vanuit welk mensbeeld, maatschappijbeeld of ander kader wordt gewerkt.
Aanvullend werk
Ervaringsdeskundigen vervullen vaak meerdere functies of hebben meer petten op. Beschrijf hier veelvoorkomende combinaties.
Toegankelijkheid
Bekendheid met hulpmiddelen en aanpassingen.
Relevante levenservaring
Onderwerp van ED, welke levenservaring is relevant?
Doorleefde inzichten maken het boek aantrekkelijker
Theoretische kennis
Symptomen, verloop, hulpmiddelen en behandelmogelijkheden | inclusie, uitsluiting, vooroordelen | wetten, regels, systemen |
Onderwerp ED
Levenservaring over functioneren en kwaliteit van leven
beperkende factoren
individuele omstandigheden
omgaan met systemen
interactie met de samenleving
Inzicht
Liefde, veerkracht, betekenisgeving, relativering, levenslessen | (h)erkennen grenzen van eigen ervaringsdeskundigheid
De wijsheid van het leven en een andere manier van kijken maken het boek interessanter
Praktische ervaringsdeskundigheid
Know How, know who, - where, -when, -what, -why | aangeleerde vaardigheden | omgaan met bureaucratie, impact op kwaliteit van leven | toepassing theorie op eigen situatie en andere praktijksituaties
Begrip
Verbinding| manier van luisteren, manier van kijken, manier van handelen
Informatie over ziektebeelden en andere feiten moeten kloppen.

Inzet ervaringsdeskundigheid
Aandachtspunten bij inzet ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid
Veerkracht, liefde, zingeving, relativering. Hoe meer inzichten, hoe interessanter en fijner om te lezen.
Cultuursensitiviteit
Hoe beter dit verwerkt is, hoe interessanter
Ontwikkeling ervaringsdeskundigheid
Hoe heeft de ervaringsdeskundigheid zich ontwikkeld en hoe blijft deze zich ontwikkelen?
Niveau inzet Persoonlijke ervaringsdeskundigheid
virtuoos
Niveau inzet collectieve ervaringskennis
competent
Belang persoonlijke ervaringsdeskundigheid
5
Belang collectieve ervaringskennis
3

Competenties
Aangeleerde vaardigheden en specifieke talenten. Hard skills
Schrijftalent!
Persoonlijke eigenschappen
Wat voor persoonlijkheid en persoonlijke eigenschappen zijn nodig? Soft skills
Extravert, beschouwend
Netwerk
Privé, gelijkgestemden, belanghebbenden. Vanuit welke organisatie, met wie wordt samengewerkt?
Hoe beter het boek, hoe breder de verkoop. Veel autobiografieën worden voornamelijk door vrienden en familie gelezen.
Netwerk tabel
Opleiding en werkervaring
Praktijk en kennisbronnen: vakkennis en theorie. Niveau van de benodigde kennis Mate van specialisatie van kennis Inzicht in de materie, en van eventuele randgebieden | mogelijke diploma's en certificaten
Column 42

Tarief
KOSTPRIJS VOOR DE OPDRACHTGEVER
Afhankelijk van het succes
Vergoeding voor de ervaringsdeskundige
Wat ontvangt de ervaringsdeskundige
In eigen beheer uitgeven kost meestal geld. Volgens afspraak met de uitgever.
Beloningen
Dankbaarheid
Niet-materiële vergoeding
Salaris of andere betaling naar waarde
Werkniveau
Niveau en mate van specialisatie van kennis. Inzicht in de materie, en van eventuele randgebieden. Begrijpen van feiten en de onderlinge samenhang. Benodigde vaardigheden en competenties. Alles afgestemd op de in onze samenleving gebruikte marktwaarde en normeringen.
Getraind
Richtprijs kosten
Toegevoegde waarde ervaringsdeskundigheid
Ingevuld door
Vermeld desgewenst de contactgegevens waar we naar kunnen verwijzen
Niveau werk 2
0
Niveau werk
1
Zeer professioneel
2
Getraind
3
Eigen talenten
4
Begeleiding aanwezig
There are no rows in this table

Richtprijs kosten
0
Richtprijs kosten
1
Gratis
2
Minimum
3
MBO niveau
4
HBO niveau
5
> 100€ per uur
There are no rows in this table


Voorlichting, onderwijs en cultuur

Deze profielen zijn in ontwikkeling. Iedereen kan een reactie sturen of een functie toevoegen. Gebruik het


Zorg en ondersteuning

Deze profielen zijn in ontwikkeling. Iedereen kan een reactie sturen of een functie toevoegen. Gebruik het


Projecten en onderzoek

Deze profielen zijn in ontwikkeling. Iedereen kan een reactie sturen of een functie toevoegen. Gebruik het


Binnengekomen reacties en aanvullingen


Zelf iets toevoegen kan via het

Aanvullingen en voorstellen voor verandering
0
Functie
Soort werk
Doorleefde ervaring
Doorleefd begrip
Ervaringsdeskundigheid
Column 19
Wat is de kostprijs voor de opdrachtgever?
Werkomgeving
Werkervaring en opleiding
Visie
Vergoeding
Tarief
Taken
Persoonlijkheid
Persoonlijke kennis
Netwerk
Ingebracht door
Competenties
Collectieve ervaringsdeskundigheid
Andere namen
1
Artiest
Zanger, acteur, cabaretier, schilder, danser, ...
adg
ahg
Theater, atelier, zaal,
Jong geleerd is oud gedaan. MBO of HBO in specifieke richting
Van bloemetje tot €30.000,00 per avondvoorstelling
Verbeelden, verwoorden
Eigen ervaringen zijn een voordeel om gevoelens en emoties te kunnen uiten
Groot netwerk vanwege naamsbekendheid
Afhankelijk van soort werk. in ieder geval creatief
ag
2
Ervaringsdeskundige
Ggz en lichamelijke, 1 op 1, groep, netwerken, deskundigheidsbevording
Almelo
Ribw, leon
Ieder mens heeft recht hulp en heeft recht om gezien te worden
Nee
Zie hierboven
Ptss, ass, add, chronische depressie, chronische suïcidaal, angst en paniek, dwang en drang, solk, slechthorendheid, armoede, eenzaamheid etc.....
Groot
Kartrekker, passie, etc
Zie hierboven
Ervaringsdeskundige _begeleiding , stagebegeleider
3
Holistische begeleiding
Behandelaar coach
Thuis en buiten
Burn out coach , Hsp opleiding Reiki psychology
Volop zijn in alle facetten
Privé
Begeleiding behandeling gesprekken
Hooggevoeligheid/ trauma ervaring / seksueel misbruik
Li en lokale netwerken
Dorothee Kruschwitz, mail:
Reiki psychology kinesiology
Sinds 2004 hulpverlening, basis opleidingen oa in psycho pathology
4
Lesmethodiek ontwikkelaar
Ontwikkelen van lesmethodieken, vormgeven van les en cursusmateriaal
Uurprijs € 125
Opleidingscentra, onderwijscentra, trainingscentra
Didactische opleiding
Iedereen doet mee
Conform markt , tussen €2882 en € 5087
Ontwikkelen lesmethode en lesmateriaal, lesinhoud vormgeven, kennisoverdracht
Inzet persoonlijke ervaring in les
Cecile
Samenwerken, resultaatgerichtheid; schrijfvaardigheid
Doel les collectieve ervaringskennis ontwikkelen en/of vergroten
Lesmethode ontwikkelaar; lesmateriaal ontwikkelaar; ontwikkelaar cursusmateriaal; leermiddelen ontwikkelaar; developer
There are no rows in this table
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.