Share
Explore
Over dit project Voor elke ervaringsdeskundige hoort dezelfde vergoeding (of salaris) betaald te worden als voor iemand die vergelijkbaar werk doet. Project Waardering Ervaringsdeskundigen beschrijft hoe we deze waarde vast kunnen stellen, en wat een marktconforme waarde is. Meer informatie op

Profielen ervaringsdeskundigen (werkdocument)
Op deze pagina werken we aan de profielen voor de verschillende functies van ervaringsdeskundigen. Het zijn beschrijvingen van het werk, en wat een ervaringsdeskundige daarvoor moet kennen en kunnen. Bij elke functie staat een richtprijs voor de kosten en voor een marktconforme vergoeding voor de ervaringsdeskundige.


Bestuur, beleid en belangenbehartiging
Klik op een kaart voor het profiel. We ontvangen graag reacties en nieuwe functies. Gebruik het
Search
Beleidsmedewerker
Als expert binnen een vakgebied opstellen en evalueren van beleid.
Bestuurslid ~ cliëntenorganisatie
Bestuurslid ~ maatschappelijke organisatie
Clientenraad - ondersteuner
Organisatorisch en secretarieel ondersteunen van één of meerdere lokale cliëntenraden.
Cliëntenraad - voorzitter
De voorzitter faciliteert een groep clientenraadsleden met verschillende inzichten en perspectieven, en leidt hen naar een gezamenlijke betrokkenheid en activiteit.
Cliëntenraad, ambtelijk secretaris
Faciliteren cliëntenraad
Cliëntenraadslid
Behartigen van de belangen van cliënten en toezien op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.
Co-creator beleid
Op initiatief van overheid of burgers, in samenwerking met andere betrokkenen ontwikkelen van beleid
Deelnemer vergadering
Deelnemer vergadering, werkgroepslid
Klager
Feedback geven op behandeling of werkwijze instanties.
Strategisch adviseur
Hoog kennisintensief werk
Strategisch adviseur cliëntenorganisatie
Hoog kennisintensief werk
VN ambassadeur -inbrenger
Ervaringsdeskundige, familielid of anders betrokken burger die bijdraagt aan een inclusieve samenleving door inbreng eigen ervaringen
VN-ambassadeur -uitwerker
Belangenbehartiging voor een inclusieve samenleving door samen met anderen invulling te geven aan VN-verdrag beperking
VN-ambassadeur ~ Adviseur
Een gemeente of andere opdrachtgever adviseren over een specifiek en afgebakend issue. Het gaat om hoog kennisintensief advies over onderwerpen waar de adviseur zowel inhoudelijke als ervaringsdeskundige expertise in heeft.


Voorlichting, onderwijs en cultuur
Deze profielen zijn in ontwikkeling. Iedereen kan een reactie sturen of een functie toevoegen. Gebruik het
Search
Spreker ~ congres
Toespraak houden op een groot congres
Auteur
Schrijven van boek: roman, autobiografie of non-fictie
Gastdocent
Verzorgen van themalessen op onderwijsinstellingen
Workshopleider
Trainer ~ beroep
Trainer ~ co-trainer
Trainer ~ intern
Artiest
Training ~ ontwikkelaarZorg en ondersteuning
Deze profielen zijn in ontwikkeling. Iedereen kan een reactie sturen of een functie toevoegen. Gebruik het
Search
Maatje
Samen optrekken met een client.
Gastvrouw / gastheer
Mensen ontvangen en zorgen dat ze zich welkom voelen
Cliëntondersteuner
Lotgenotencontact ~ individueel
Een op een gesprekken
Lotgenotencontact ~ Gespreksbegeleider
Begeleiden van groepen met mensen die hetzelfde hebben. Gesprek leiden en zo nodig sturen.
Lotgenotencontact ~ organisatieProjecten en onderzoek
Deze profielen zijn in ontwikkeling. Iedereen kan een reactie sturen of een functie toevoegen. Gebruik het
Search
Beoordelaar onderzoeksprojecten
Bepalen relevantie en/of projecten subsidie krijgen
Onderzoeker ~ co-onderzoeker
Als duo met de onderzoeker uitvoeren van onderzoek
Onderzoeker
Methodiek ontwikkelaar
Toetser / schouwer
Spotten van uitsluitingsmechanismen, testen van toegankelijkheid of dienstverlening,
Interviewer
Co-ontwikkelaar richtlijnen
Perspectief van de patiënt inbrengen tijdens het traject van richtlijnontwikkeling
Toehoorder
Ontvangen en verwerken van informatie
Meedenker
Op verzoek mening geven over een specifieke tekst of product
Adviseur
Perspectief van de patiënt inbrengen
Partner
Samen met onderzoeker op gelijkwaardige basis onderzoek of project uitwerken
Regisseur
Drijvende kracht achter onderzoek / projectBinnengekomen reacties en aanvullingen

Zelf iets toevoegen kan via het
Search
Artiest
Zanger, acteur, cabaretier, schilder, danser, ...
Ervaringsdeskundige
Ggz en lichamelijke, 1 op 1, groep, netwerken, deskundigheidsbevording
Holistische begeleiding
Behandelaar coach


Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.