Profielen ervaringsdeskundigen
Share
Explore

Lijsten

Niveau
0
Select list
1
Beginner
2
gevorderd beginner
3
competent
4
vakkundig
5
virtuoos
There are no rows in this table

Wergever
0
Werkgever
1
PCO-organisatie
2
Zorg / welzijn
3
Zelfhulp/zelfregie
4
Onderwijs
5
Onderzoek/Ontwikkeling
6
Bedrijf
7
ZZP
8
Overheid
9
Cliëntenraad/inspraakorgaan
There are no rows in this table
Niveau werk
0
Column 19
1
Professioneel
2
Getraind
3
Eigen talenten
4
(Re)integratie / begeleiding
There are no rows in this table
Soort inzet
0
Select list
1
Biografisch
2
Specialistisch
3
Beschouwend
4
Helpend
5
Belichaming
There are no rows in this table
Netwerk
0
Select list
1
Mandaat zonder achterbancontact
2
Mandaat met achterbancontact
3
Informatie uit contact met achterban
4
Begeleiding/overleg
5
Gebruik van breed netwerk
6
Intervisie
There are no rows in this table
Beloningen
0
Column 24
1
Dankbaarheid
2
Niet-materiële vergoeding
3
Groepsactiviteiten/cadeautjes
4
Scholing
5
Begeleiding
6
Vrijwilligersvergoeding
7
Salaris of andere betaling naar waarde
There are no rows in this table
Rollen
0
Select list
1
Helper / ondersteuner
2
Expert
3
Hervormer
4
Uitvoerder
There are no rows in this table
Werkveld
0
Select list
1
Beleid / belangenbehartiging
2
Voorlichting / onderwijs
3
Onderzoek / projecten
4
Hulp / ondersteuning
There are no rows in this table
verwerking van kennis
0
Select list
1
Onbewust / gevoelsmatig inzetten kennis
2
kunnen verwoorden en uitleggen
3
kunnen toespitsen op situaties
4
volledig eigen gemaakt
There are no rows in this table
Theoretische ED
0
Theoretische ED
1
Symptomen - verloop - behandelingen
2
Impact op (kwaliteit van) leven
3
wetten en regels
There are no rows in this table
/

Praktische ervaringsdeskundigheid 2
0
Praktische ervaringsdeskundigheid
1
Omgaan met (voor)oordelen
2
omgaan met bureaucratie
3
gezin
4
impact op (kwaliteit van) leven
5
inclusie
6
invloed maatschappelijke omstandigheden
7
invloed multi-problematiek
8
toegankelijkheid
There are no rows in this table

Onderwerp ED
0
Onderwerp ED
1
Levenservaring over functioneren en kwaliteit van leven
2
beperkende factoren
3
individuele omstandigheden
4
omgaan met systemen
5
interactie met de samenleving
There are no rows in this table
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.