Skip to content

1. Đề bài

Khu đất xây dựng

image.png

Nhiệm vụ thiết kế

Diện tích đất: 62 m2
Thể loại công trình: nhà ở gia đình
2 ba mẹ
2 con gái lớn & 1 trai út
Các công năng chính:
1 sân để xe máy
1 khu tiếp khách
1 khu bếp
1 bàn ăn riêng
3 phòng ngủ
1 khu sinh hoạt chung
2 khu vệ sinh
1 nhà tắm
1 khu giặt
kèm theo các chức năng phụ trợ khác
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.