Skip to content
TaideTie
Share
Explore

icon picker
Kirjeet

Vuokralaiset/Tenants

Suomeksi

Aihe: Lupa taiteen esillepanoon yhteisissä tiloissa
Arvoisa [Rakennuspäällikön nimi],
Toivottavasti tämä viesti tavoittaa sinut hyvissä merkeissä. Kirjoitan pyytääkseni lupaa taiteen esillepanoon rakennuksen yhteisissä tiloissa, kuten sisäänkäynnin, käytävän tai hissin seinillä. Olen [Asunnon numero] vuokralainen ja olen huomannut, että nämä alueet kaipaavat hieman henkilökohtaista ilmettä ja lämpöä, ja uskon, että taiteen lisääminen parantaisi rakennuksen yleistä esteettistä viehätysvoimaa.
Ymmärrän, että vuokralaisena olen vastuussa siitä, että kaikki tekemäni muutokset asuntoon tai yhteisiin tiloihin noudattavat rakennuksen sääntöjä ja määräyksiä. Olen tarkastellut rakennuksen ohjeita ja uskon, että taideteokseni eivät häiritse turvatoimia tai aiheuta riskiä muille asukkaille.
Jos se on mahdollista, arvostaisin apuasi sopivien paikkojen tunnistamisessa taiteelle, ja olen iloinen voidessani työskennellä kanssasi varmistaakseni, että asennusprosessi sujuu sujuvasti.
Kerro minulle, jos on olemassa erityisiä ohjeita, joita minun on noudatettava, tai jos on rajoituksia siitä, mitä voidaan näyttää yhteisissä tiloissa. Olen enemmän kuin valmis noudattamaan kohtuullisia pyyntöjä.
Kiitos, että harkitset pyyntöäni. Odotan innolla pian kuulemistani.
Ystävällisin terveisin,
[Your Name]

English

Subject: Request to display artwork in common areas
Dear [Building Manager's Name],
I hope this email finds you well. I am writing to request permission to display some artwork in the common areas of the building, such as the entryway, hallway, or elevator. As a tenant of [Apartment Number], I have noticed that these areas could use a bit of personalization and warmth, and I believe that adding some artwork would enhance the overall aesthetic appeal of the building.
I understand that as a tenant, I am responsible for ensuring that any changes I make to the unit or common areas are in compliance with the building's rules and regulations. I have reviewed the building's guidelines, and I believe that my artwork will not interfere with any safety measures or pose a risk to other residents.
If it is possible, I would appreciate your assistance in identifying appropriate locations for the artwork, and I am happy to work with you to ensure that the installation process is smooth and seamless.
Please let me know if there are any specific guidelines that I need to follow or if there are any restrictions on what can be displayed in the common areas. I am more than willing to comply with any reasonable requests.
Thank you for considering my request. I look forward to hearing back from you soon.
Best regards,
[Your Name]

Omistaja/Owner

Suomeksi

Aihe: Lupa taiteen esillepanoon yhteisissä tiloissa omistajana
Arvoisa [Rakennuspäällikön nimi],
Toivottavasti tämä viesti tavoittaa sinut hyvissä merkeissä. Olen [Asunnon omistajan nimi] ja omistan asunnon [Asunto rakennuksen nimi] nimisessä rakennuksessa. Kirjoitan pyytääkseni lupaa taiteen esillepanoon rakennuksen yhteisissä tiloissa, kuten sisäänkäynnin, käytävän tai hissin seinillä. Uskon, että taiteen lisääminen parantaisi rakennuksen yleistä esteettistä viehätysvoimaa ja luo tervetulleen ilmapiirin sekä asukkaille että vierailijoille.
Ymmärrän, että omistajana olen vastuussa siitä, että kaikki tekemäni muutokset asuntoon tai yhteisiin tiloihin noudattavat rakennuksen sääntöjä ja määräyksiä. Olen tarkastellut rakennuksen ohjeita ja uskon, että taideteokseni eivät häiritse turvatoimia tai aiheuta riskiä muille asukkaille.
Jos se on mahdollista, arvostaisin apuasi sopivien paikkojen tunnistamisessa taiteelle, ja olen iloinen voidessani työskennellä kanssasi varmistaakseni, että asennusprosessi sujuu sujuvasti.
Kerro minulle, jos on olemassa erityisiä ohjeita, joita minun on noudatettava, tai jos on rajoituksia siitä, mitä voidaan näyttää yhteisissä tiloissa. Olen enemmän kuin valmis noudattamaan kohtuullisia pyyntöjä.
Kiitos, että harkitset pyyntöäni. Odotan innolla pian kuulemistani.
Ystävällisin terveisin,
[Your Name]

English

Subject: Request to display artwork in common areas as an owner
Dear [Building Manager's Name],
I hope this email finds you well. As an owner of apartment [Apartment Address], I am writing to request permission to display some artwork in the common areas of the building, such as the entryway, hallway, or elevator. I believe that adding some artwork would enhance the overall aesthetic appeal of the building and create a more welcoming environment for both residents and visitors.
I understand that as an owner, I am responsible for ensuring that any changes I make to the unit or common areas are in compliance with the building's rules and regulations. I have reviewed the building's guidelines, and I believe that my artwork will not interfere with any safety measures or pose a risk to other residents.
If it is possible, I would appreciate your assistance in identifying appropriate locations for the artwork, and I am happy to work with you to ensure that the installation process is smooth and seamless.
Please let me know if there are any specific guidelines that I need to follow or if there are any restrictions on what can be displayed in the common areas. I am more than willing to comply with any reasonable requests.
Thank you for considering my request. I look forward to hearing back from you soon.
Best regards,
[Your Name]


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.