Skip to content
TaideTie
Share
Explore

icon picker
Info Taulu

TaideTie on yhteisöllinen toiminta tuoda taide arkeemme. Haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuksia tehdä oma-aloitteisuutta ja esittää taidetta asuinkerrostalojen tylsissä tyhjissä käytävissä.
TaideTie is a community action to bring art into our everyday. We want to provide opportunities for people to take initiative and put up their art in the boring empty hallways in the apartment buildings where they are living.

Miten voin osallistua? Mihin minun pitää ottaa yhteyttä?

Oman taiteen sijoittamiseksi kerrostalon sisäänkäyntiin, eteiseen tai hissiin, sinun tulee tehdä tarjous isännöitsijälle.
Voit myös osallistua täyttämällä lomakkeemme sekä ennen että sen jälkeen, kun olet pystyttänyt taideteoksen kerrostaloasi.
Osallistuminen lomake →

How can I participate? Who do I need to contact?

To put your own art in the entrance, hallway or elevator of your apartment building, you need to make an offer to the building manager (isännöitsijä).
You can also participate by completing our form both before and after you have put up artwork in your apartment building.
Participation form →

Miten teen tarjouksen?

Olemme laatineet mallin, jota voit käyttää sekä suomeksi että englanniksi, sekä vuokralaisille että omistajille. Voit kopioida ja liittää mallin sähköpostiin ja tehdä tarvittavat muutokset. Kun johtokunta on hyväksynyt tarjouksen, sinun on todennäköisesti sovittava asiasta talonhoitajan tai vahtimestari kanssa.
Sähköpostimallit:

How do I make an offer?

We have prepared some templates you can use in both Suomi and English, for both tenants and owners. You can copy and paste the template into an email and make any necessary changes. Once the offer is approved by the board, you will probably need to coordinate with the janitor (talonhoitajan or vahtimestari).
Email templates:

Kuinka voin ottaa yhteyttä isännöitsijään?

Rakennustiedot löydät etuoven infotaululta. Etsi sitten asunto-osakeyhtiö netistä. Taloyhtiön sivuilla tulee olla isännöitsijän ja talonmiehen yhteystiedot.

How can I contact the building manager?

You can find building information from the info board by the front door. Then search for the housing company online. On the housing company's website should be the building manager's and janitor's contact info.


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.