Skip to content
Phyra Education
Share
Explore

icon picker
Phyra Education

Phyra Education là một dự án bên lề của giải đấu Phyra 2021, nhằm giúp các bạn học sinh tiếp cận môn Toán và Vật lí tốt hơn. Tham gia các nhóm học trên Zoom để nhận được hỗ trợ miễn phí về Toán và Vật lí. Các bạn học sinh thành thạo về một chủ đề Vật lí có thể đăng kí tham gia phụ đạo và đóng góp cho cộng đồng. Không chỉ giúp cho cộng đồng, mà chúng tôi mong rằng, qua thời gian, kết nối những bản trẻ tài năng với những cơ hội ở phía trước.


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.