(đã xong) Nội quy phòng máy

Về an toàn và vệ sinh

PHÒNG CHỐNG NGUY CƠ GIẬT ĐIỆN VÀ CHÁY NỔ
Không mang các loại nước vào phòng máy tính
Không chạm tay vào các cổng cắm (USB, VGA, HDMI ...) ở trước và sau CPU
GIỮ GÌN VỆ SINH CHUNG
Không mang giày dép vào phòng máy
Không mang đồ ăn vào vào phòng máy

Lưu ý chung

NGƯỜI TRỰC PHÒNG MÁY
Dựa vào “Lịch trực phòng máy” để nắm được tên người trực và thông tin liên lạc
Người trực phòng máy sẽ giám sát tất cả các việc sau,
mở và tắt máy
xử lý các sự cố phần cứng và phần mềm
hướng dẫn cách sử dụng máy tính
phổ biến cách sử dụng các chương trình
VIỆC MỞ VÀ TẮT MÁY
Người trực phòng máy sẽ thực hiện việc mở và tắt máy
Giáo viên và học sinh không tự ý mở hoặc tắt máy
CÁC SỰ CỐ KỸ THUẬT
Giáo viên liên hệ người trực phòng máy nếu gặp bất kỳ vấn đề liên quan đến phòng máy,
phần cứng: màn hình, chuột, bàn phím, tai nghe
phần mềm: các ứng dụng dạy học, chương trình quản lý NetSupport
Giáo viên cần nhắc nhở và giám sát các học sinh để tránh các rủi ro sau đây,
điện giật khi tự ý sữa chữa phần cứng
hư hỏng thiết bị do tự ý sữa chữa phần cứng
mất hoặc hư hỏng các phầm mềm khi tự ý chỉnh sữa phần mềm
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.