Ohlášky
Share
Explore

Untitled

Ohlasky
1
cas
umysl
Datum 2
Dow
LiturgickaOslava
1
​07:45
za + Marii Řezníčkovou, živou a + rodinu
21. 11.
Neděle
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
2
​09:45
za farníky
21. 11.
Neděle
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
3
​17:30
za + rodiče Kelíškovy, bratra a jeho manželku
22. 11.
Pondělí
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
4
​07:30
na úmysl apoštolátu modlitby
23. 11.
Úterý
[  ]
5
​17:30
za + Josefa Kubíka, rodiče, dceru a Věru Křetinskou
24. 11.
Středa
Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků
6
​17:30
za + ro. Tomáše a Marii Šmídovy a živou r.
25. 11.
Čtvrtek
[  ]
7
​16:30
soukromá adorace NSO
26. 11.
Pátek
[  ]
8
​17:30
za živou a + rodinu Kudelovu
26. 11.
Pátek
[  ]
9
​17:00
bohoslužba v Polichně
27. 11.
Sobota
[  ]
10
​07:45
za farníky
28. 11.
Neděle
1. neděle adventní
11
​09:45
za + rodiče Šustkovy a živou rodinu
28. 11.
Neděle
1. neděle adventní
There are no rows in this table
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.