Ohlášky
Share
Explore

Ohlášky

Datum 2
Dow
LiturgickaOslava
cas
umysl
21. 11.
Neděle
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
​07:45
za + Marii Řezníčkovou, živou a + rodinu
​09:45
za farníky
22. 11.
Pondělí
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
​17:30
za + rodiče Kelíškovy, bratra a jeho manželku
23. 11.
Úterý
[  ]
​07:30
na úmysl apoštolátu modlitby
24. 11.
Středa
Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků
​17:30
za + Josefa Kubíka, rodiče, dceru a Věru Křetinskou
25. 11.
Čtvrtek
[  ]
​17:30
za + ro. Tomáše a Marii Šmídovy a živou r.
26. 11.
Pátek
[  ]
​16:30
soukromá adorace NSO
​17:30
za živou a + rodinu Kudelovu
27. 11.
Sobota
[  ]
​17:00
bohoslužba v Polichně
28. 11.
Neděle
1. neděle adventní
​07:45
za farníky
​09:45
za + rodiče Šustkovy a živou rodinu

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.