ติดตามเลขพัสดุ


ตรวจสอบชื่อ ขนส่งและเลขพัสดุได้จากหน้านี้เลยค่ะ
ลูกค้าสามารถดูเลขพัสดุย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วันนะคะ
ตรวจสอบหมายเลขติดตามพัสดุ
2
วันที่
ชื่อลูกค้า
ขนส่ง
อื่นๆ
เลขพัสดุ
20/09/2023
5
คุณภาณุพงศ์ เพชรเลิศ
Flash Express
TH28014N8VU65C
คุณพีระพล สัจจะพันธ์ (ลค. ครูสัญ)
Flash Express
TH25054N8VXV6B
คุณกฤษณพงศ์ คนยืน
Flash Express
TH41014N8W9D1N
คุณอภิลักษณ์ ไชยเดช
Flash Express
TH54014N8X2A9P
ร.ท. ธงไชย งามดี
Flash Express
INV202309026
19/09/2023
4
คุณ พนมกร ด้ายรินรัมย์
Flash Express
TH21014N3T0A9K
คุณเฉลิมพล กำลังใบ
Flash Express
TH70054N3TAB7B
คุณพลากร วงศ์เลี้ยง
Flash Express
TH15014N3TEK7P
ร้านพิษณุโลก ดรัมเซ็นเตอร์
Flash Express
TH61014N3TNG8A
18/09/2023
3
คุณธนกาญจน์ เพ็ญศรี
Flash Express
TH60014MYKCN1F
บริษัท มายด์มิวสิครูม จำกัด
Flash Express
TH18014MYJHS2K
คุณนิธิดล ชวรางกูร
Flash Express
TH68014MYK1D1B
15/09/2023
4
ส.อ.นรพนธ์ ศรีศักศา
Flash Express
TH13084MJAGA4I
คุณกนกพร (มด)
Flash Express
TH31194MJBC69F
คุณภาณุพงศ์
Flash Express
TH28014MJA659C
คริสตจักรแสงสันติภาพ / อ.ปิยะดนัย ปาละมะ
Flash Express
TH03034MJCEG3D
14/09/2023
9
คุณสุริยา สุดแท้
Flash Express
TH31044M91MP1D
อานนท์ ฉายารัตนศิลป์
Flash Express
TH01514MCKP49A
คุณศุภวิชญ์ พัชรปรีชากุล
Flash Express
TH21014MDGSH9N
คุณฑิฆัมพร ศรีวิบูลย์
Flash Express
TH14014MDH818B
คุณปรัชญา นารถน้ำพอง
Flash Express
TH71014MDHU65B
ร้าน ร็อคเคสตร้า มิวสิค
Flash Express
TH68014MDJFY0B,TH68014MDJRZ9B,TH68014MDJVM5B
ร้าน สยามวาณิชย์ - มิวสิค Musicshop
Flash Express
ร้าน สยามวาณิชย์ - มิวสิค Musicshop
คุณธวัชชัย นามนนท์ (ลค.ครูสัญชัย)
Flash Express
TH41044MDKNA8F
บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด
Thai Post
EB913261525TH
13/09/2023
2
คุณชุมพล​ ภาระเวช
Flash Express
TH03034M90V08D
คุณดิเรก สะสาง
Flash Express
TH20074M918P4E

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.