Ghi chú đầu việc

21/11/2023

fix bug build ios.
hoàn thiện thông tin nhân sự còn thiếu (đi ra vt store nâng cấp tk)

Agenda

info
/Users/vtit/Documents/ReactNative/my_clip_app/node_modules/react-native-video-processing/ios/GPUImage/framework/Source/iOS/GPUImageContext.h:22:40 'EAGLContext' is deprecated: first deprecated in iOS 12.0 - OpenGLES API deprecated. (Define GLES_SILENCE_DEPRECATION to silence these warnings)
GLES_SILENCE_DEPRECATION=1

'devicesWithMediaType:' is deprecated: first deprecated in iOS 10.0 - Use AVCaptureDeviceDiscoverySession instead.
=> ios 9.0

error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'transformFile')
New topic
Problems & decisions
2
Problem
Answer
Decision status
Confidence
1
How should we track the decisions our team has made?
Using the decision log to keep record of problems we encounter, suggestions for addressing them, and their decision status will help us organize, plan, and take action.
Proposal
High
2
Ngày đầu tiên Onboard, cảm xúc của em thế nào? Có gặp vấn đề gì khó khăn không em?
Đầu tiên em thấy mọi người rất nhiệt tình, hôm đầu thì e gặp thêm chị, anh Hiếu và bạn Tùng ở team em, mọi người đều rất vui vẻ chia sẻ, giúp đỡ em. Em cũng đi ăn trưa và ngồi cafe với a Hiếu, ae trao đổi nhiều thứ nên là có vde gì trong công việc thì em sẽ refer với anh ấy, hiện tại thì e ko có vướng mắc gì.
Có 1 cái là nguyên ngày hôm qua em ngồi điền thông tin cho các hệ thống mà choáng ngợp, đến hôm nay e cũng chưa biết còn thiếu cái gì chưa điền ko :)) để tý em soát lại
em có đi họp buổi đầu tiên với team và chị Thuỷ, em thấy sắp tới có nhiều dự án cần làm khá tiềm năng và thú vị, cũng là thách thức nhưng em mong khả năng của em sẽ cover đc hết. Có bạn Tùng và a Hiếu support nữa nên cũng tự tin ạ.
3
a hiếu
image.png
There are no rows in this table

21/11/2023

fix bug build ios.
hoàn thiện thông tin nhân sự còn thiếu (đi ra vt store nâng cấp tk)

Agenda

info
/Users/vtit/Documents/ReactNative/my_clip_app/node_modules/react-native-video-processing/ios/GPUImage/framework/Source/iOS/GPUImageContext.h:22:40 'EAGLContext' is deprecated: first deprecated in iOS 12.0 - OpenGLES API deprecated. (Define GLES_SILENCE_DEPRECATION to silence these warnings)
GLES_SILENCE_DEPRECATION=1

'devicesWithMediaType:' is deprecated: first deprecated in iOS 10.0 - Use AVCaptureDeviceDiscoverySession instead.
=> ios 9.0

error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'transformFile')
New topic
View of Problems & decisions
2
Problem
Answer
Decision status
Confidence
1
How should we track the decisions our team has made?
Using the decision log to keep record of problems we encounter, suggestions for addressing them, and their decision status will help us organize, plan, and take action.
Proposal
High
2
Ngày đầu tiên Onboard, cảm xúc của em thế nào? Có gặp vấn đề gì khó khăn không em?
Đầu tiên em thấy mọi người rất nhiệt tình, hôm đầu thì e gặp thêm chị, anh Hiếu và bạn Tùng ở team em, mọi người đều rất vui vẻ chia sẻ, giúp đỡ em. Em cũng đi ăn trưa và ngồi cafe với a Hiếu, ae trao đổi nhiều thứ nên là có vde gì trong công việc thì em sẽ refer với anh ấy, hiện tại thì e ko có vướng mắc gì.
Có 1 cái là nguyên ngày hôm qua em ngồi điền thông tin cho các hệ thống mà choáng ngợp, đến hôm nay e cũng chưa biết còn thiếu cái gì chưa điền ko :)) để tý em soát lại
em có đi họp buổi đầu tiên với team và chị Thuỷ, em thấy sắp tới có nhiều dự án cần làm khá tiềm năng và thú vị, cũng là thách thức nhưng em mong khả năng của em sẽ cover đc hết. Có bạn Tùng và a Hiếu support nữa nên cũng tự tin ạ.
3
a hiếu
image.png
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.