Gallery
Data o migraci
Share
Explore

icon picker
Statistická data o migraci

Konsorcium nevládních organizací dává na této stránce k dispozici členským organizacím statistická data o migraci.
megaphone
Na stránce i na datovém disku teprve a velmi postupně pracujeme. S dotazy můžete kontaktovat:
Ondřeje Valentu (valenta@migracnikonsorcium.cz) nebo
Blanku Tollarovou (tollarova@migracnikonsorcium.cz)

Datové zdroje podle témat:

Data jsou reálně uložena na sdíleném GDisku Konsorcia a jsou přístupna pouze pracovníkům Konsorcia, případně je sdílíme pouze adresně.

odkaz zde:

stránka, která konvertuje odkazy na GDisk na přímé stahování souborů: https://sites.google.com/site/gdocs2direct/
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.