favicon
Huy-Dũng
Share
Explore

notion-style-hd-logo
KNOW

Xin chào, tôi là Huy-Dũng.

Tôi giúp mọi người tư duy sáng tỏ, giao tiếp hiệu quả, và thực hành Quản trị một cách Nhân văn.

image.png
Làm lập trình 4 năm (2008 - 2012), làm quản lý từ 2012 đến giờ
Hiện là Production Manager @ Gameloft Hanoi, quản lý toàn bộ quy trình sản xuất với ~150 nhân sự và 8+ dự án chạy song song.
Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế RMIT, Tốt nghiệp Hanoi Aptech
Ông bố hai con và người chồng ngoan,
Đam mê với:
Đào tạo, phát triển con người
Học hỏi, Chia sẻ về Quản trị, Lãnh đạo, Công nghệ, Tâm lý...
Bi-a, Poker, Clash Royale!

Hãy để tôi giúp bạn:

Với các chủ đề liên quan đến sự nghiệp, đào tạo, quản lý, lãnh đạo, kinh doanh, game industry, giao tiếp, tâm lý:
Tư vấn, giải đáp trực tiếp 1:1, riêng tư
Thỉnh giảng, Workshop, Webinar
Trả lời qua các bài viết, video công khai
Các khóa học, gói tư vấn dài hạn
Liên hệ ngay (miễn phí):

Đặt câu hỏi qua FormHóng tôi tại

Chuyện nghề - LinkedIn:
Chuyện đời - Facebook:
Bài viết ngắn - Curieous - iOS Only for now:
Nói chuyện 30 phút - Meet:
Email:
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.