Skip to content
Jaarrekening
Share
Explore

icon picker
Jaarrekening

voor het jaar 2019, neergelegd op 18 juni 2020
We luisteren naar organisaties en werken structureel met hen samen vanuit solidariteit. Zo gaan we voor een rechtvaardige samenleving, wereldwijd.

De rekeningen van FOS boekjaar 2019 werden nagezien door
.
De jaarrekening en het revisoraal verslag werden neergelegd op de algemene vergadering van 18 juni 2020 en kunnen geraadpleegd worden
De jaarrekening werd ook neergelegd bij de, waar alle cijfers vrijblijvend kunnen opgevraagd worden.
Activa:
€3,062,832.00
en Passiva :
€3,062,832.00
Activa
0
Type Activa
Bedrag
1
Vaste Activa
€372,472.00
2
Vlottende Activa
€2,690,360.00
There are no rows in this table
Passiva
0
Type passiva
Bedrag
1
Eigen Vermogen
€1,792,071.00
2
Schulden en voorzieningen
€1,270,761.00
3
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.