Skip to content
Jaarrekening
Share
Explore
Jaarrekening

Kosten en Opbrengsten

Kosten 2019
1
Search
Type kosten
Bedrag
1
Huisvestingskosten
-€28,766.00
2
O&H burelen
-€10,373.00
3
Werkingskosten
-€69,159.00
4
Personeelskosten
-€787,824.00
5
Afschrijvingen / waardeverminderingen
-€137,921.00
6
Belastingen
-€193.00
7
Financiële kosten
-€9,377.00
8
Subsidies voor FOS werking N & Z
-€3,619,327.00
There are no rows in this table
Opbrengsten 2019
1
type opbrengsten
bedrag
1
Gemeenschappelijke Actie
€112,686.00
2
Giften
€74,170.00
3
Subsidies
€4,468,916.00
4
Andere bedrijfsopbrengsten
€9,572.00
5
Financiële opbrengsten
€7.00
There are no rows in this table
Het totaal aan kosten in 2019 bedroeg
-€4,662,940.00
waar de totale opbrengsten een saldo kenden van
€4,665,351.00
met als gevolg een klein overschot van
€2,411.00

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.