Skip to content
[AHM][KA-BD] Account Instruction
Share
Explore
Overview

icon picker
Lưu ý xử lý đơn hàng

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG AHAMOVE
1. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI CUNG ỨNG DỊCH VỤ XE MÁY
0
Chi tiết
DỊCH VỤ SIÊU TỐC
DỊCH VỤ GIAO GẦN
DỊCH VỤ SIÊU RẺ
DỊCH VỤ 4H
1
Thời gian phục vụ
08:00 đến 21:00 hàng ngày
Hà Nội: 09:00 đến 16:00 hàng ngàyTp HCM: 09:00 đến 17:00 hàng ngày
2
Khu vực phục vụ
Hà Nội: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Huyện Thanh Trì. TP HCM: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
Hà Nội: – Nhận hàng: Hà Đông, Long Biên, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. – Giao hàng: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì TP HCM: – Nhận hàng: Quận, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức. – Giao hàng: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức.
3
Thời gian chờ tìm tài xế
Tự động hủy sau 20 phút nếu không có tài xế chấp nhận
Tự động hủy sau tối đa 60 phút nếu không có tài xế chấp nhận
4
Thời gian đến lấy hàng
Trong vòng 15 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng
Không cam kết
5
Thời gian chờ lấy hàng
Tối đa 10 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng
6
Thời gian giao hàng cam kết
Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 06 km và có 01 điểm giao hàng. Đối với các đơn hàng trên 06 km hoặc có trên 01 điểm giao hàng: · Mỗi 01 km thời gian giao hàng tính thêm 05 phút; · Mỗi điểm giao hàng tính thêm 15 phút.
Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 02 km. Trong vòng 45 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng từ trên 02 km đến 06 km. Trong vòng 75 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng từ trên 06 km đến 10 km. AhaMove từ chối phục vụ đối với đơn hàng trên 10km
Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 06 km. Đối với các Đơn hàng trên 06 km sẽ được giao trong ngày.
Trong vòng 04 giờ từ thời điểm Bên Sử dụng Dịch vụ tạo đơn hàng đối với đơn hàng dưới 20 km.AhaMove từ chối nhận thực hiện Dịch vụ đối với các đơn hàng trên 20 km.
7
Dịch vụ đặc biệt chọn thêm
Giao hàng tận tay, Quay lại điểm xuất phát
Không hỗ trợ
8
Thời gian hoàn trả hàng giao thất bại
Tối đa 06 giờ kể từ thời điểm hoàn thành đơn hàng trên hệ thống.
Hoàn trả hàng trong ngày
9
Thêm điểm dừng
Tối đa 05 điểm dừng với mỗi đơn hàng
Không thêm điểm dừng
10
Khối lượng vận chuyển
Không quá 30 kg /đơn hàng
Không quá 5 kg/đơn hàng
11
Kích thước hàng hóa
Tối đa 50x40x50 cm/đơn hàng
Tối đa 25x32x12 cm/đơn hàng
There are no rows in this table
2. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI CUNG ỨNG DỊCH VỤ XE TẢI
0
Chi tiết
DỊCH VỤ XE BA BÁNH/ BA GÁC
DỊCH VỤ XE TẢI 500KG
DỊCH VỤ XE TẢI 1000KG
DỊCH VỤ XE TẢI 2000KG
1
Thời gian phục vụ
08:00 đến 20:00 hàng ngày
09:00 đến 16:00 hàng ngày
09:00 đến 16:00 hàng ngày
09:00 đến 16:00 hàng ngày
2
Khu vực phục vụ
Hà Nội: Chưa cung cấp. TP HCM: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
Hà Nội: Chưa cung cấp. TP HCM: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
Hà Nội: Chưa cung cấp. TP HCM: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
Hà Nội: Chưa cung cấp. TP HCM: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
3
Thời gian chờ tìm tài xế
Tự động hủy sau 60 phút nếu không có tài xế chấp nhận
Tự động hủy sau 60 phút nếu không có tài xế chấp nhận
Tự động hủy sau 60 phút nếu không có tài xế chấp nhận
Tự động hủy sau 60 phút nếu không có tài xế chấp nhận
4
Thời gian đến lấy hàng
Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng
Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng
Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng
Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng
5
Thời gian chờ lấy hàng
Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng
Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng
Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng
Tối đa 30 phút kể từ thời điểm tài xế đến vị trí lấy hàng
6
Thời gian giao hàng cam kết
Tùy thuộc vào yêu cầu của Bên Sử dụng Dịch vụ, lượng hàng hóa và quãng đường di chuyển.
Tùy thuộc vào yêu cầu của Bên Sử dụng Dịch vụ, lượng hàng hóa và quãng đường di chuyển.
Tùy thuộc vào yêu cầu của Bên Sử dụng Dịch vụ, lượng hàng hóa và quãng đường di chuyển.
Tùy thuộc vào yêu cầu của Bên Sử dụng Dịch vụ, lượng hàng hóa và quãng đường di chuyển.
7
Dịch vụ đặc biệt chọn thêm
Bốc xếp (Không lên lầu), Bốc xếp tại nhà có lầu – 1 chiều, Bốc xếp tại nhà có lầu – 2 chiều
Bốc xếp (Không lên lầu), Bốc xếp tại nhà có lầu – 1 chiều, Bốc xếp tại nhà có lầu – 2 chiều
Bốc xếp không lên hoặc xuống lầu, Bốc xếp lên lầu.
Bốc xếp không lên hoặc xuống lầu, Bốc xếp lên lầu.
8
Thời gian hoàn trả hàng giao thất bại
Trong vòng 04 giờ kể từ thời điểm giao hàng thất bại.
Trong vòng 04 giờ kể từ thời điểm giao hàng thất bại.
Trong vòng 04 giờ kể từ thời điểm hoàn thành đơn hàng.
Trong vòng 04 giờ kể từ thời điểm giao hàng thất bại.
9
Thêm điểm dừng
Tối đa 05 điểm dừng với mỗi đơn hàng
Tối đa 05 điểm dừng với mỗi đơn hàng
Tối đa 05 điểm dừng với mỗi đơn hàng
Tối đa 05 điểm dừng với mỗi đơn hàng
10
Khối lượng vận chuyển
Không quá 1000 kg
Không quá 500 kg
Không quá 1000 kg
Không quá 1800 kg
11
Kích thước hàng hóa
Tối đa 1.8×1.3×1.8 m
Tối đa 1.8×1.2×1.2 m
Tối đa 2.8×1.4×1.5 m
Tối đa 3.8×1.6×1.6 m
There are no rows in this table
2. QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
2.1 Cách thức yêu cầu dịch vụ
2.1.1 Bên Sử dụng Dịch vụ có quyền
– Thực hiện yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của AhaMove thông qua phiên bản Website tại địa chỉ: hoặc ứng dụng AhaMove (dành cho khách hàng) trên điện thoại thông minh có hỗ trợ.
– Thực hiện yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển khi thực sự phát sinh nhu cầu giao hàng.
– Các yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể diễn ra liên tục.
– Sau một khoảng thời gian kể từ thời điểm yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của Bên Sử dụng Dịch vụ được xác nhận thành công trên hệ thống AhaMove, nếu không có tài xế chấp nhận thực hiện đơn hàng, hệ thống sẽ tự động “HỦY”, nếu vẫn còn nhu cầu vận chuyển Bên Sử dụng Dịch vụ cần tạo lại yêu cầu sử dụng dịch vụ. Khoảng thời gian sẽ thay đổi tùy theo từng dịch vụ.
– Các đơn hàng cần quay lại điểm xuất phát vì các lý do: Sử dụng dụng cụ đặc biệt của người gửi (thùng xốp, thùng cách nhiệt,…) hoặc quay lại để đưa lại chứng từ, hàng hóa Bên Sử dụng Dịch vụ vui lòng đặt thêm điểm giao để quay lại hoặc chọn dịch vụ thêm đặc biệt Quay lại điểm lấy hàng (sẵn có tùy theo từng dịch vụ)
2.1.2 Bên Sử dụng Dịch vụ có trách nhiệm
– Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến hàng hóa cần được vận chuyển và số tiền thu hộ theo yêu cầu trên hệ thống AhaMove. Các yêu cầu nằm trong khả năng cung ứng dịch vụ của AhaMove.
– Nhập số điện thoại của người nhận hàng là bắt buộc để có thể tạo yêu cầu vận chuyển.
– Chọn đầy đủ các tùy chọn thêm như Quay lại điểm lấy hàng, Giao hàng tận tay… nếu có nhu cầu. Trường hợp Bên Sử dụng Dịch vụ khởi tạo đơn hàng có nhu cầu sử dụng các tùy chọn thêm này nhưng không tích chọn trước cần hủy và tạo lại đơn hàng mới có chọn đầy đủ các tùy chọn thêm đó. Các nhu cầu phát sinh sau khi tài xế đã lấy hàng đi giao, Bên Sử dụng Dịch vụ sẽ tự thỏa thuận với tài xế, tuy nhiên trong trường hợp không thống nhất được thỏa thuận, tài xế có quyền từ chối, bấm thất bại đơn hàng chọn lí do phát sinh từ người gửi và quay lại trả hàng.
– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin hàng hóa dưới dạng văn bản, kiện, gói; tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cấm lưu thông hoặc hạn chế lưu thông đối với hàng hóa dưới dạng văn bản, kiện, gói.
– Yêu cầu tài xế ứng trước đầy đủ số tiền thu hộ ghi trong ứng dụng (COD) trước khi bàn giao hàng hóa cho tài xế.
– Thanh toán đầy đủ cước phí giao hàng và các khoản phụ phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn phí gửi xe giao hàng lên lầu, phí vào bến bãi, phí cầu phà, phí qua các cổng có thu phí….
2.2 Bàn giao hàng hóa cho Tài Xế AhaMove
2.2.1 Bên Sử dụng Dịch vụ có quyền
– Biết thông tin về hình ảnh, họ tên, biển số xe, số điện thoại của tài xế chấp nhận yêu cầu vận chuyển từ lúc yêu cầu vận chuyển được tài xế chấp nhận cho đến khi đơn hàng được tài xế xác nhận hoàn thành.
– Theo dõi lộ trình thực hiện đơn hàng của tài xế AhaMove trên thực tế, các thao tác xác nhận trên hệ thống và báo cáo các vấn đề phát sinh có liên quan hoặc tính không trung thực của tài xế AhaMove trong quá trình thực hiện đơn hàng.
– Yêu cầu tài xế ứng trước đúng số tiền thu hộ trong trường hợp đơn hàng có yêu cầu tiền thu hộ, trường hợp tài xế không đủ tiền ứng Bên Sử dụng Dịch vụ có quyền “HỦY” đơn hàng. Khi đó đơn hàng hủy sẽ được tính vào tỷ lệ hủy đơn của tài xế.
2.2.2 Bên Sử dụng Dịch vụ có trách nhiệm
– Chỉ bàn giao hàng hóa cho tài xế chấp nhận yêu cầu trên ứng dụng (AhaMove có quyền từ chối mọi vấn đề phát sinh do việc Bên Sử dụng Dịch vụ bàn giao hàng hóa nhầm người).
– Xác nhận với tài xế AhaMove về tính chính xác của các thông tin có liên quan và tình trạng sẵn sàng của đơn hàng khi tài xế AhaMove tiến hành liên hệ với Bên Sử dụng Dịch vụ sau khi chấp nhận đơn hàng trên hệ thống.
– Xác nhận với người nhận về quá trình giao hàng, địa điểm, phương thức thanh toán, số tiền thu hộ, phí vận chuyển đơn hàng, tình trạng hàng hóa và thời gian nhận hàng thuộc khung thời gian mà AhaMove đã cam kết tương ứng với từng loại dịch vụ vận chuyển.
– Đóng gói hàng hóa cẩn thận, đảm bảo tính an toàn và nguyên đai nguyên kiện của hàng hóa. Trường hợp hàng không nguyên đai nguyên kiện, kích thước vượt quá quy định tiêu chuẩn tài xế AhaMove có quyền từ chối phục vụ.
– Chỉ dẫn bốc xếp, bảo quản cho tài xế đối với các loại hàng hóa dễ hư hỏng, các loại hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo quản. Bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa như bánh kem, đồ uống, hàng dễ vỡ, hàng đông lạnh,…
– Cho phép tài xế kiểm tra ngoại quan hàng, thông báo rõ số lượng, chủng loại hàng hóa trước khi tài xế tiến hành lấy hàng đi giao.
– Bàn giao hàng hóa cần được vận chuyển cho tài xế AhaMove trong tối đa 10 phút kể từ thời điểm tài xế đến nơi nhận hàng.
2.3 Xác nhận giao hàng THÀNH CÔNG/THẤT BẠI
2.3.1 Bên Sử dụng Dịch vụ có quyền
– Yêu cầu tài xế đảm bảo sự an toàn, tình trạng nguyên đai, nguyên kiện, không bị tổn hại trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
– Yêu cầu tài xế liên hệ với người nhận hàng khi đến địa điểm giao hàng và tuân thủ thời gian chờ giao cho phép trong vòng tối đa 15 phút.
– Bên Sử dụng Dịch vụ có quyền từ chối thanh toán cước phí dịch vụ trong trường hợp tài xế AhaMove không đảm bảo giao hàng theo đúng yêu cầu của người gửi về tình trạng hàng hóa hoặc thời gian giao hàng theo quy định của AhaMove tương ứng với từng dịch vụ.
– Báo cáo lên hệ thống các vấn đề phát sinh liên quan đến tài xế AhaMove hoặc hệ thống AhaMove trong quá trình giao hàng.
2.3.2 Bên Sử dụng Dịch vụ có trách nhiệm
– Hỗ trợ tài xế AhaMove trong trường hợp không liên hệ được với người nhận hoặc người nhận từ chối nhận hàng.
– Thông báo với người nhận tiền cước vận chuyển hoặc tiền thu hộ cần thanh toán cho tài xế (nếu có).
– Thông báo yêu cầu người nhận hàng đồng kiểm ngoại quan hàng hóa, chứng từ với tài xế trước khi nhận hàng.
– Người nhận hàng có trách nhiệm kiểm tra đơn hàng đúng theo yêu cầu còn nguyên đai nguyên kiện/ hàng hóa đúng theo yêu cầu từ người gửi. Thanh toán tiền thu hộ và các khoản phụ phí phát sinh khác trong quá trình vận chuyển hàng hóa cho tài xế AhaMove trước khi tài xế AhaMove tiến hành bàn giao hàng hóa.
– Nhận lại hàng hóa và hoàn trả tiền thu hộ, thanh toán phí vận chuyển chiều đi đối với trường hợp đơn hàng giao THẤT BẠI, kiểm tra hàng hóa vẫn đảm bảo tính nguyên đai nguyên kiện, không có thất thoát, hư hỏng trong thời gian quy định đối với từng dịch vụ.
2.4 Đánh giá tài xế AhaMove và Phản hồi chất lượng dịch vụ giao hàng
– AhaMove cho phép Bên Sử dụng Dịch vụ đánh giá tài xế AhaMove và chất lượng dịch vụ giao hàng thông qua việc sử dụng hệ thống đánh giá sao sau khi đơn hàng được hoàn thành.
– Nếu không có vấn đề gì xảy ra trong quá trình giao hàng, Bên Sử dụng Dịch vụ vui lòng lựa chọn mức độ đánh giá 5 sao.
– Nếu Bên Sử dụng Dịch vụ lựa chọn mức đánh giá dưới 5 sao vui lòng lựa chọn các nguyên nhân khiến Bên Sử dụng Dịch vụ không hài lòng trong quá trình giao hàng của tài xế AhaMove
– Nếu Bên Sử dụng Dịch vụ lựa chọn mức đánh giá 1 sao cho đơn hàng do tài xế AhaMove thực hiện thì hệ thống sẽ tự động quy định tài xế đó sẽ không được phép thực hiện bất kì một đơn hàng nào khác của Bên Sử dụng Dịch vụ./.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.