icon picker
Giới thiệu về Odoo ERP

Chuyển đổi số, kinh doanh dựa trên dữ liệu, và tăng khả năng cộng tác
ĐH
Đăng Nguyễn Trần Hữu
image.png

1. Chúng ta của hiện tại

Trước nay Việt An luôn phụ thuộc vào các ứng dụng bên thứ ba như: AMIS, Base, các phần mềm đơn lẻ khác,... điều đó làm hạn chế trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban, chưa tối ưu được công cụ để tăng năng suất bán hàng, và hiệu quả làm việc, chúng ta cần phải hướng đến:
Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung, có thể chia sẻ và tích hợp cho các phòng ban
Lưu trữ đầy đủ lịch sử tương tác với khách hàng/khách hàng tiềm năng
Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của công ty khi tiếp xúc với khách hàng
Cung cấp các báo cáo, dự báo cần thiết phù hợp xu thế thị trường
Thúc đẩy qui trình bán hàng, CSKH hiệu quả

2. Chúng ta của tương lai

Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển đột phá, bền vững, tăng tính hiệu quả cần phải xem trọng “Thông tin như hơi thở, Dòng tiền như huyết mạch”.
image.png
Trong năm 2021 vi, tất cả những liệu về khách hàng, qui trình bán hàng sẽ được đội ngũ In-House Việt An xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp tương tác giữa khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ, trước và sau bán hàng của Việt An thông qua nền tảng Odoo ERP với các phân hệ ở giai đoạn 1:
CRM: Quản trị thông thông tin khách hàng, tiềm năng, cơ hội
Sales: Hệ thống quản lý chào giá, tích hợp với CRM, tương tác và trao đổi
Callcenter: Tích hợp gọi điện, và chăm sóc khách hàng

Sau khi hoàn thành giai đoan 1, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành các phân hệ ở giai đoạn 2
Dự án: Đồng bộ các dữ liệu thông tin về dự án
Mua hàng: Hệ thống mua hàng
Kho: Hệ thống quản lý kho
image.png
Và mục tiêu cuối cùng của chúng ta là
image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.