icon picker
Tentan

+Talsystem
+ Binär, Oktal, Hexadecimal
Avläsa och konvertera från 10-tals
Konvertera mellan binärt och Hexadecimal
+ Storheter
+ Från bit & bytes upp till Peta-byte
+ Konvertering mellan ^0 - ^12
+ Funktioner
+ Grundläggande funktioner som täckts
+ Trig
+ Pytagoras sats
Räkna med Sin, Cos, Tan
+ Boolesk algebra & logik
+ Logic-gates
+ Symbolerna
+ Truth-tables
+ Representation av tal och aritmetik i datorer
+ Hur ALU’n tar in instruktioner för att räkna ett tal
Binär-Kommando för + - / *
+ Hur många bits & bytes datorn kan räkna med per sekund

+ Matriser
+ Plus & Minus-matriser

+ Statistik
+ Medelvärde & Median
+ Standard Deviation

+ Sannolikhet
+ Valt utfall / Antalet potentiella utfall

Info


Utgå från övningsuppgifter och handboken
Varje matte-koncept
Fyll i blanka rader i kod / estimera resultatet från en kod

På plats i skolan fredag 13:00-16:00 11 feb
Ingen miniräknare
Papper & PennaWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.