icon picker
Kursområden

Binära, oktala och hexadecimala

• Representation av tal och aritmetik i datorer

• Boolesk algebra, logik och funktioner

• Algebra inklusive matriser
(t ex hantering av formler vid mätning och omvandling)

• Grundläggande sannolikhet och statistik

• Trigonometri

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.