Talsystem

icon picker
Octal


Dec till Octal: (samma som binärt fat med 8 istället för 2)
Dela med 8 → ta kvarvarande decimanvärde och gångra med 8 och spara värdet som sista plats i octal-talet→ Fortsätt med kvarvarande heltal.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.