Talsystem

icon picker
Hexadecimal


Decimal till Hexadec?
Dela med 16 x kvarvarande

Relationen mellan binärt och Hexa-decimal


Dec till Hex:
Dela med 16 → ta kvarvarande decimanvärde och gångra med 16 och spara värdet som sista plats i hex-talet→ Fortsätt med kvarvarande heltal.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.