Talsystem

icon picker
BinaryPositiva och negativa binära tal
2s complement

Binär AritmetikDec till Binärt :
Dela med 2 → ta kvarvarande decimanvärde och gångra med 2 och spara värdet som sista plats i binär-talet→ Fortsätt med kvarvarande heltal.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.