Huvudmoment

icon picker
Tentamen

Tentamen
16 September
9:00-12:00

Säkerställa grundläggande teoretisk och analytisk kunskap inom:
+ Primärt: Webb-protokoll, Tracking, API & Datahantering
+ Vad ett API är
+ Hur Cookies och spårning (Pixlar och Js) funkar och lagras
+ Internetprotokollet (HTTP, IP, TLS & DNS)
+ Vad är Frontend & Backend

+ Ekosystem
+ Vad är market automation?
+ Vad är och hur funkar ett ett CMS?

+ HTML, Javascript & CSS

HTML:

Nivå

Känna till / ha kunskap om:
Grund-element, förstå värdet med SEO-vänliga element-typer & 5 HTML-element
Js-fil & CSS-fil + tracking-Script importering
2 stycken Element-Attribut utöver id & klass.

Känna igen:
1st Meta-taggar för Sociala Medier

CSS

Nivå:

#ID .klass element ( div, p)
Ett eller flera element

Minst 1 inom vardera:

färg, storlek, margin / padding, text (font)
:state ( :hover & :active) & visibility/display


Javascript:

Nivå
Kunskap:
Känna igen / förstå och kunna kopiera in:
Variabel, Funktion, Funktions-händelse
Se att variablerna defineras innan funktionen.
En funktion kan definera sina egna variabel-namn.


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.