Tentamen

icon picker
Gamla tentor


Gamla test-tentor för att få en känsla för innehållet och fråge-typen:

Tenta Frontend.pdf
684.6 kB
Tentamen Backend.pdf
1.4 MB

Träningsfrågor “Teknik för marknadsförare”:
Träningsfrågor teknik för Marknadsförare.pdf
156.9 kB

Facit
Facit träningsfrågor teknik för marknadsförare.pdf
198.6 kB
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.