icon picker
Javascript (Js)

Javascript

Interaktivitet, logik & händelser

Nivå

Kunskap:

Känna igen / förstå och kunna kopiera in:
Variabel, Funktion, Funktions-händelse


Se att variablerna defineras innan funktionen.
En funktion kan definera sina egna variabel-namn.Variabel

Såhär skapar man en variabel. Denna variabel har namnet “minVariabel” och har värdet “32”. Varje gång vi skriver “minVariabel” så kommer datorn förstå att det är samma sak som att skriva 32.
var minVariabel =32;
När man använder sina variabler så räcker det att mans skriver variabelnamnet.
minVariabel

Function

Så här skapar vi en funktion. Skriver först “function” följt av namnet på funktionen, samt den/de variabler som funktionen ska köras med. De blir inlästa med ett nytt eget namn när funktionen körs och matchas i den ordningen som man lägger in i parentesen när man triggar funktionen. Vi kan välja att skapa en funktion utan ett namn.
Det är först när vi längre ner i koden faktiskt använder funktionen som den faktiskt genomförs av datorn. ( variabel1, variabel2)
function minFunktion(variabel1, variabel2, variabel3) {

Här i skriver man instruktionerna som ska köras i funktionen
}


/* Såhär skriver man när man ska använda sin funktion. värdet på variablerna sätter man in i ( ). Dessa används sedan av funktionen i samma ordning som de sätts in. /*

minFunktion(”värdet på variabel1”, “värdet på variabel2”, “värder på variabel3”);

Du kan välja att starta funktionen med en en flera variabler med sig som den kan arbeta med i sitt funktionsutförande.
Eller välja att skapa en funktion som inte har några variabler alls med sig

Console Log
En funktion som är till för att testa och se hur och när javascripten funkar eller inte.
Samt att skicka information till sig själv och andra utvecklare (om man vill).

Syns i en separat ruta i webbläsaren.

console.log(” Mitt meddelande”);

((EXTRA))

// HTML-dokumentet är document
// Från HTML vill vi ha elementet med ID "texten"
var theElement = document.getElementById("texten");
// Vi tar textContent = texten i elementet ovan
var myElementText = theElement.textContent;
// Skriv ut texten som står i elementet
theTestFunction(myElementText);
var theButton = document.getElementById("the-button");

// Sidan lyssnar efter ett tryck och gör en funktion
theButton.addEventListener("click",function(){

console.log(”Knapptryck”);
// EN lokiskt kontroll
// OM värdet stämmer
// OM textinnehållet är lika med exakt "Hej"
if(theElement.textContent == "Rea!") {
theElement.textContent = "Köp i REAN"
// ANNARS ska följade kod ske
} else {
theElement.textContent = "Rea!"
}
});Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.