Skip to content

Välkommen till handboken för IHM Databaskommunikation för Digital Analytics Specialist i Malmö


Det bästa är att använda lektionerna, Loopen och handboken som hjälpmedel för att lyckas i denna IHM-kurs.
De lärarledda lektionerna ger även möjlighet till frågor samt att föreslå ytterligare förtydliganden och insikter som kan läggas in i handboken för att påskynda förståelse.

12 Databaskommunikation-1.pdf
30.6 kB

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.