Skip to content
Huvudmoment

icon picker
Inlämningen

Lämnas på plattformen.
Printscreens på BigQuery bifogas.
PDF: Queries, Query-Motivation och 3 st Key Findings. Ca 400 ord

Projektinlämning:
19 aug 2022 (HT)
En grundläggande fungerande databasmiljö (MySQL) med dokumentation som innehåller:
+ 1-1 -relation
+ 1-many-relation
+ many-many-relation
+ CHAR, INT, DateTime, Primary key, Foreign key,
+ 5 stycken queries med CRUD-förmåga & Join / per källa
2 Datakällor in till BigQuery: Från 1x SQL server och 1x CSV / Excel

+ Länkat till Big Query där vi ska få ut 3 st Key Findings och data-insamling från minst 2 källor (Tex de ovan listade källor. Alltså kan det vara samma MySQLdatabas som i raden ovan och samma CSV/Excel-fil som raden ovan. Dessa två datakällor behöver ej kopplas ihop, utan så länge du kan få key findings från dem separat alls, så är det ok).
+ Hostad databas på Google Cloud Platform (Är okej att du VET hur man sätter upp detta. I själva BigQuery är det Ok om ni kopplar mot MIN databas för att det teknisk ska funka, om du har slut på krediter. Du kan då göra själva key-findingen i MySQL Workbench istället.)

+ Skriva new sin databaslösning samt sitt analys-case & dataset.
+ Varför har man valt denna struktur?
+ Vilka 3 key case findings har man gjort ifrån datasetet?
+ Hur har man använt sig av API-kopplingar? (Alltså i detta fall att vi hämtat data FrÅN Mysql-server och hämtat data FRÅN Google Drive’s API)

:::VG::: Samma som ovan men:

(Förtydligad analys & tydliga queries som genomför dessa)
Automatic Scheduled Query i Big Query
Screenshot 2022-08-08 at 11.26.16.png
3 Datakällor (alltså 1 extra, API-kopplingen): 1x SQL server, 1x CSV / Excel & 1x API-koppling
( Räcker att det är rätt uppsatt i Postman med API-delen)
Databas-schema
Nested Queries, 2 matte-funktioner, datum, ranges, where, sortera, limit ( Räcker att ni använt dessa alls)


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.