Skip to content
Историја на наставата по англиски јазик во Р. С. Македонија
Share
Explore

icon picker
Историја на наставата по англиски јазик во Р. С. Македонија

Состанок (17.1.2024) - главни поенти

Целта на овој труд е да се документираат главните текови и резултати од наставата по англискиот јазик како странски во Р. С. Македонија, од почетоците до денес.
Читателска публика: главно наставници (идни, сегашни, пензионирани), па добро е текстовите да бидат кратки, информативни, ОК е да бидат и забавни, особено во делот Сведоштва (на пр. приказната на Кате за снимањето музика во МРТВ за касета за учебник)
Распределба на обврски со интерен рок до крајот на февруари 2024:
Кате ќе направи преглед на формите на органирање на наставниците пред оформувањето на ЕЛТАМ (Сојуз на друштва на странски јазици, итн.); Кате ќе направи и преглед на развојот на методологиите (вклучително и осврт на нејзиното истражување на Direct Method)
Мими ќе го организира резимирањето на историјата на ЕЛТАМ (Гордијана, Бети, Фани); преку Даниела Бавчанџи и Светле Нефтенова ќе се обиде да дојде до некое резиме за Британски совет - Македонија; ќе се обрати до Работнички
Еми ќе го документира делувањето на Бирото за развој на образование, на пр. развојот на наставните програми, но не само тоа
Мира ќе разговара со пензионираните лектори од Катедрата за англиски јазик и книжевност: Гогова, Мишиќ, Свонсон; дали може да обезбеди инфо и за American Corner?
Елена: ќе разговара со Марија Маџар за ESP и државната матура; дополнителни сведоштва: Лиле Ордева, Илина Качинске (осврт на работата на Анета Стојановска); контакт со Елеонора Запрова; емисијата на МРТВ со адаптација на (Румена)
Наташа - предлози: да направи краток осврт на Сетрек? Преку Елени да допре до работата и на Лиле Митковска и Марија Кусевска (if relevant for our project) или нешто друго?
Ова се само првични насоки за истражување - слободно предлагаме други како што органски ќе произлегуваат од работата!


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.