Upprätta årsräkning
Share
Explore

icon picker
Årsräkningen


När du är färdig - Kom ihåg att exportera och spara årsräkningen som PDF. Tryck Ctrl+P på ditt tangentbord och välj - skriv ut som PDF. Du behöver spara ditt resultat inför sluttestet.
Ange tillgångar på godmanskontot och övriga tillgångar den 1 januari . OBS! Ange saldo enligt kontoutdrag för saldot den 1 januari. Kontoutdragen du hittar du under
A. Ingående saldo godmanskonto
2
Kontotyp
Startsaldo 1 januari
1
Godmanskontot
21,684
There are no rows in this table
Ingående saldo övriga tillgångar
0
Kontotyp
Startsaldo 1 januari
1
Sparkonto
2
Fickpengskonto
3
Fondkonto
There are no rows in this table
Inkomster och utgifter för året

B. Inkomster
0
Kategori
Search
1
2
3
4
Kategori
Summa
Pension
0
Bostadstillägg
0
Överföring från konto
0
Skatteåterbetalning
0
There are no rows in this table
0
Sum

Utgifter
0
Kategori
Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kategori
Summa
Hyra
0
Skatt på pension
0
Försäkring
0
Omvårdnad
0
Sparande
0
Överföring till huvudmannen
0
Sjukvård eller tandvård
0
Medicin
0
El
0
Telefon
0
Internet
0
Arvode och sociala avgifter
0
Övriga utgifter
0
There are no rows in this table
0
Sum
Ange utgående tillgångar på godmanskontot och övriga tillgångar den 31 december.
OBS! Ange saldo enligt årsbeskedet som du finner under “Underlag för årsräkning”
D. Utgående saldo godmanskonto
0
Kontotyp
Slutsaldo 31 december - enligt årsbeskedet
1
Godmanskontot
There are no rows in this table
Utgående saldo övriga tillgångar
0
Name
Slutsaldo den 31 december - enligt årsbeskedet
1
Sparkonto
2
Fickpengskonto
3
Fondkonto
There are no rows in this table
Om årsräkningen är korrekt ska A + B och C+D vara lika stora belopp:
1
A. Startsaldo
B. Inkomster
A+B
21,684
0
21,684
There are no rows in this table
1
C. Utgifter
D. Slutsaldo
C+D
0
0
0
There are no rows in this table
Kom ihåg att exportera och spara årsräkningen som PDF.
Tryck Ctrl+P på ditt tangentbord och välj - skriv ut som PDF.
I sluttestet finns en fråga om vilka belopp du kommit fram till och då behöver du ha ditt resultat till hands.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.