Upprätta årsräkning
Share
Explore

icon picker
Registrera transaktion

Välkommen! Nu ska du få öva på att upprätta en årsräkning. När du är klar: Kom ihåg att skriva ut din årsräkning som PDF så sparar du ditt resultat till slutprovet.


Använd kontoutdrag och årsbesked som du hittar under och fyll i inkomster och utgifter. Du kan öppna de underlagen i en ny flik så blir det enklare att byta mellan vyerna.
OBS! Du kan inte spara det som du fyller i i formulären. Om du stänger webbläsaren så försvinner alltså de belopp du fyllt i. Tänk också på att inte klicka bakåt. Även då förlorar du den information du fyllt i.
Tänk på att du ska bokföra skatten på inkomsterna som en utgift. Skatten ser du på årsbeskeden för pensionerna.

Fyll i löpande transaktioner
2
Datum
*
Ange datum för transaktionen
Ange vilken typ av inkomst eller utgift
*
Belopp
Ange beloppet för transaktionen
Från konto
(Fyll i om det är en utgift eller överföring från ett konto. Fyll inte i om det är fråga om en inkomst såsom Pension.)
Till konto
(Fyll i om om det är en inkomst eller överföring.)
Responses won't be saved because this doc is in play modeSubmit
Löpande bokföringen
2
Datum
Kategori
Transaktionsbelopp
Från konto
Till konto
There are no rows in this table
0
Sum
Saldo på godmanskontot
2
Startsaldo 1 januari
Löpande saldo
1
21,684
21,684
There are no rows in this table

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.