Upprätta årsräkning
Share
Explore

icon picker
Årsräkningen

Välkommen! Nu ska du få öva på att upprätta en årsräkning. När du är klar: Kom ihåg att skriva ut din årsräkning som PDF så sparar du ditt resultat till slutprovet.

Instruktioner

Använd kontoutdrag och årsbesked som du hittar under och fyll i inkomster och utgifter. Du kan öppna de underlagen i en ny flik så blir det enklare att byta mellan vyerna (öppna dock inte övriga sidor i nya flikar - då får du inte med transaktionerna).
OBS! Du kan inte spara det som du fyller i i formulären. Om du stänger webbläsaren så försvinner de belopp du fyllt i.
Tänk också på att inte klicka bakåt i din webbläsare
. Även då förlorar du den information du fyllt i.
megaphone
Tänk på att du ska bokföra skatten på inkomsterna som en utgift. Skatten ser du på årsbeskeden för pensionerna.
Fyll i löpande transaktioner
2
Datum
*
Ange datum för transaktionen
Ange vilken typ av inkomst eller utgift
*
Belopp
Ange beloppet för transaktionen
Från konto
(Fyll i om det är en utgift eller överföring från ett konto. Fyll inte i om det är fråga om en inkomst såsom Pension.)
Till konto
(Fyll i om om det är en inkomst eller överföring.)
Responses won't be saved because this doc is in play modeSubmit

Löpande bokföringen
2
Datum
Kategori
Transaktionsbelopp
Från konto
Till konto
1
There are no rows in this table
0
Sum
Lägg till rad
Radera rad
Saldo på godmanskontot
2
Startsaldo 1 januari
Löpande saldo
1
21,684
21,684
There are no rows in this table

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.