Skip to content
Övning Löpande bokföring
Share
Explore

icon picker
Underlag för löpande bokföring

Kontoutdrag godmanskontot
0
November
Text
Belopp
+/-
Kollad?
Saldo
1
Ingående saldo
34 125,00
2
2023-11-02
Apoteket
140,00
-
33 985,00
3
2023-11-05
Överföring till 5568 55 456
2 500,00
-
31 485,00
4
2023-11-18
Pensionsmyndigheten
9 583,00
41 068,00
5
2023-11-19
SPV
1 659,00
42 727,00
6
2023-11-30
Fondspar Folkbanken
550,00
-
42 177,00
7
2023-11-30
El
776,00
-
41 401,00
8
2023-11-30
Autogiro Telefon
325,00
-
41 076,00
9
2023-11-30
Omvårdnadsavgift
1 277,00
-
39 799,00
10
2023-11-30
Autogiro Hyra
4 210,00
-
35 589,00
11
Utgående saldo
35 589,00
There are no rows in this table
Dokumenten kan ta några sekunder att ladda.
Månadsbesked för pensionsutbetalningar
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.