Skip to content
Övning Löpande bokföring
Share
Explore

icon picker
Registrera transaktioner

Kom ihåg
Använd kontoutdraget som du hittar under för att bokföra transaktionerna. I detta fall ska du bokföra transaktioner som skett på godmanskontot under november månad. Du kan öppna underlagen i en ny flik så blir det lättare att växla mellan vyerna.
När du är helt klar kan du jämföra dina registrerade transaktioner med FACIT nedan.
Obs! Tänk på att du ska bokföra skatten på inkomsterna också. Denna ser du på månadsbeskeden för pensionerna.
Fyll i löpande transaktioner
2
Datum
*
Ange datum för transaktionen
Ange vilken typ av inkomst eller utgift
*
Ange belopp
*
Från konto
Till konto
(Anges bara om överföringen gått till ett annat bankkonto - annars lämnar du tomt)
Responses won't be saved because this doc is in play modeSubmit
Löpande bokföringen
2
Datum
Kategori
Transaktionsbelopp
Från konto
Till konto
1
There are no rows in this table
0
Sum
Lägg till rad
Radera rad

Facit

Är du helt klart med övningen?
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.