Skip to content

icon picker
Registrera transaktioner

Kom ihåg
Använd kontoutdraget som du hittar under “Underlag för löpande bokföring” för att bokföra transaktionerna. I detta fall ska du bokföra transaktioner som skett på godmanskontot under november månad.
När du är helt klar kan du jämföra dina registrerade transaktioner med FACIT nedan.
Obs! Tänk på att du ska bokföra skatten på inkomsterna också. Denna ser du på månadsbeskeden för pensionerna.
Fyll i löpande transaktioner
1
Datum
*
Ange datum för transaktionen
Ange vilken typ av inkomst eller utgift
*
Ange belopp
*
Från konto
Till konto
(Anges bara om överföringen gått till ett annat bankkonto - annars lämnar du tomt)
Responses won't be saved because this doc is in play modeSubmit

Facit

Är du helt klart med övningen?

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.