Skip to content
Quotation VAG
Share
Explore

icon picker
Module brief - Quotation VAE

Qui trình báo giá mới được thực hiện theo mô hình sau.
Xem phiên bản trước .
Phía chị Cúc:
Tinh gọn file DTTK (gom lại các hệ số)
List sản phẩm với các cột thông tin mới
List SPK ứng với Factor
Bảng tóm lược công thức báo giá mới

Phía tungtung:
Chuyển hoá sang kĩ thuật các thông tin trên
Ra tài liệu để chị Cúc review thêm lần nữa
Tiến hành xây dựng và triển khai

💡 Idea overview

Khách hàng là phòng Indoor, cần tối ưu quản lý sản phẩm giá sản phẩm, tích hợp dữ liệu với hệ thống CRM, thúc đẩy nhanh quá trình làm chào giá, lưu trữ các thông tin cần thiết khi tương tác.
Mục tiêu hướng đến
Tăng tốc thời gian làm báo giá từ 30 phút xuống x phút
Hướng tới việc sales có thể tự làm báo giá, và đưa ra quyết định chào hàng
Hướng tới việc bán sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử

Các loại hợp đồng chào giá bao gồm: CCTB (ưu tiên) và Dự án.

🛤 Alignment


Hai đối tượng sử dụng chính là Sales và Indoor.
Với phân quyền cụ thể như sau.
Indoor: Quyền quản trị và kiểm soát các thông số đầu vào, sản phẩm và linh hoạt trong các trích suất.
Sales: Tự chào giá dựa trên bộ sản phẩm có sẵn và gửi cho khách hàng. Được chỉnh sửa các hệ số sau.
HSVTNN
HSVTTN
HSDVTN
HSNCVA
TKH khách hàng / sở
Số ngày kết thúc HĐ

Ưu tiên tính linh hoạt cho cả hai đối tượng và việc bảo trì hệ thống sau này.

❓ Problem

Nhập liệu sản phẩm:
SPK match với Factor.
Xác định những hệ số mang tính dynamic bằng cách thêm cột có / không.
Gom nhóm những hệ số cứng

Thêm hệ số dự phòng để linh hoạt trong việc tinh chỉnh giá.
Thời gian cập nhật tỉ giá thị trường và chỉnh sửa được tỉ giá lúc chào giá.

📐 Measurement

Giai đoạn của Module được chia ra làm 2.
Nhập hàng về kho (BOM hàng hoá): thiết lập các chỉ số và áp dụng pricelist để cho ra giá nhập VA
Làm chào giá (dựa trên DTTK Nội bộ):
Căn chỉnh các hệ số mà Sales có quyền chỉnh → Biên lợi nhuận sẽ được tính
Nhập TKH (tính theo giá bán ra)
Các hệ số còn lại (các hệ số không thay đổi) được gom nhóm lại để tính
Export theo template VAG

MacBook Pro - 1.png
Chỉnh sửa giá ở .

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.