😍 Nhiệm vụ của chúng tôi là "hiểu dữ liệu IoT của bạn trong thời gian thực, đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm, mang lại kết quả quản lý dữ liệu IoT hiệu quả hơn với giải pháp công nghệ", trở thành Saleforces trong ngành IoT Platform
Dựa trên niềm tin nội bộ mạnh mẽ rằng các khu công nghiệp/nhà máy/chính phủ xứng đáng với phần mềm thông minh hơn, tốt hơn. Kể từ đó, đã kết nối cho hàng nghìn trạm quan trắc, áp dụng cho hơn 600 nhà máy/KCN (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel...) và nhiều cơ quan quản lý môi trường của Chính phủ (Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước...).

Presentation:

1.Vấn đề

Đất nước phát triển, kèm theo đó là các khu công nghiệp được mở rộng, các vốn đầu tư nước ngoài gia tăng. Kèm theo đó là các thách thức trong việc quản lý môi trường như
Quan trắc nước thải
Quan trắc khí thải
Quan trắc không khí xung quanh
Quan trắc nước mặt
Quan trắc nước ngầm

Tất cả thông số quan trắc đều cần được giám sát, để có thể xác định xu hướng và khả năng thay đổi tính chất theo thời gian đảm bảo được việc
Phát triển kinh tế dài hạn
Đảm bảo môi trường cho người dân xung quanh
Bảo vệ hệ sinh thái của đất nước

2. Giải pháp

Phần mềm quản lý và giám sát hệ thống quan trắc môi trường (iLotusLand for Environment), được phát triển nhằm thu thập, quản lý dữ liệu từ tất cả các vị trí quan trắc, datalogger tự động liên tục của doanh nghiệp. Đồng thời đảm bảo yếu tố bảo mật, tránh rò rỉ thông tin.
Dữ liệu tại các hệ thống quan trắc nước thải được kết nối với bộ truyền thông dữ liệu và truyền về máy chủ trung tâm và hiển thị trên phần mềm iLotusLand.
Dữ liệu hình ảnh camera tại các hệ thống quan trắc, camera an ninh… cũng có thể truyền về trung tâm và hiển thị trên phần mềm .
Phần mềm trung tâm (iLotusLand for Environment) trên điện thoại và máy tính cung cấp các công cụ phục vụ cho mục đích xử lý dữ liệu, lập báo cáo, quản trị hệ thống, điều khiển, giám sát và cảnh báo.
Dữ liệu chất lượng môi trường sau khi về phần mềm trung tâm thì có thể phục vụ cho việc quản lý và giám sát, trích xuất, chia sẻ thủ công, chia sẻ tự động cho các cơ quan chức năng hoặc chia sẻ cho các ứng dụng khác của Chủ đầu tư

Đối tượng sử dụng trong doanh nghiệp: (1). Tổng công ty; (2). Ban Quản lý Khu công nghiệp; (3). Nhân viên điều hành hệ thống; (4). Nhân viên vận hành.

iLotusLand áp dụng công nghệ BigData, và AI với 6 tính năng nổi bật

1. Kết nối, Giám sát dữ liệu

Khả năng kết nối dữ liệu thông qua giao thức FTP/MQTT/Modbus, đáp ứng đầy đủ thông tư 24/2017/TT-BTNMT. Cung cấp khả năng giám sát dữ liệu trên mọi nền tảng, hiểu dữ liệu và đưa ra quyết định chính xác

2. Kết nối, Giám sát Camera

Giúp nhà quản lý tiết kiệm thời gian, trong việc giám sát, đưa ra quyết định có hình ảnh từ dữ liệu tức thời

3. Điều Khiển Lấy Mẫu Từ Xa

Điều khiển từ xa các trạm quan trắc của bạn và thiết bị lấy mẫu

4. Báo cáo, Phân Tích Dữ Liệu

Dễ dàng kết hợp dữ liệu thu thập được, để đưa ra các báo cáo tổng quan, phân tích, và chia sẻ cho bất kỳ bên liên quan

5. Tương Tác Thông Tin Hai Chiều / Lưu Trữ Hình Ảnh

Phương thức giao tiếp nội bộ hiệu quả, đồng nhất và tức thời, giúp bạn quản lý các thông tin về sự cố, giám sát

6. Quản Lý Phí

Dựa trên dữ liệu từ hệ thống IoT, giúp bạn tính phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ như: xử lý nước thải, nước mặt, ...

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.