icon picker
Một số thư viện sử dụng.

selenium
Selenium là một công cụ phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để tự động hóa việc kiểm thử và điều khiển trình duyệt web. Nó cung cấp một bộ các API và thư viện cho phép người dùng tương tác với trình duyệt web theo cách tự động, giúp thực hiện các tác vụ như điều hướng, nhập liệu, nhấp chuột, kiểm tra và xác nhận thông tin trên trang web.
Selenium hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, Python, C#, Ruby, và nhiều ngôn ngữ khác, cho phép người dùng viết mã kiểm thử theo ngôn ngữ mà họ đã quen thuộc. Selenium cung cấp các thành phần như Selenium WebDriver, Selenium IDE và Selenium Grid để giúp thực hiện các tác vụ kiểm thử trên nhiều trình duyệt và nhiều máy tính khác nhau.
Các ưu điểm của Selenium bao gồm khả năng tương thích với nhiều trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Firefox, Safari, và Internet Explorer, khả năng tự động hóa các tác vụ trên trình duyệt web mà không cần sự can thiệp thủ công, và khả năng tích hợp vào các công cụ kiểm thử và quản lý khác.
Selenium đã trở thành một công cụ phổ biến trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm và tự động hóa, đặc biệt trong việc kiểm thử giao diện người dùng của ứng dụng web.
numpy
là một thư viện Python mạnh mẽ và phổ biến dùng để làm việc với dữ liệu số học và tính toán khoa học. Nó cung cấp một cấu trúc dữ liệu mảng đa chiều (ndarray) linh hoạt và hiệu suất cao, cùng với các công cụ và hàm toán học để thực hiện các phép toán số học và thống kê trên các mảng dữ liệu.
numpy có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh hơn tốc độ xử lý của python truyền thống.
pandas
là một thư viện phân tích và xử lý dữ liệu mạnh mẽ trong ngôn ngữ lập trình Python. Nó cung cấp các cấu trúc dữ liệu linh hoạt và công cụ xử lý dữ liệu dễ sử dụng, giúp thực hiện các tác vụ như tải dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, truy vấn, phân tích và xử lý dữ liệu dễ dàng và hiệu quả.
còn giúp ta trực quan hóa dữ liệu dễ dàng khi sử dụng thêm thư viện matplotlib.
hỗ trợ truy xuất dữ liệu từ các file như CSV, EXCEL, SQL,...
matplotlib
là một thư viện mạnh mẽ và linh hoạt trong Python được sử dụng để tạo và hiển thị đồ thị, biểu đồ và hình ảnh đẹp mắt. Nó cung cấp các công cụ để tạo ra các biểu đồ 2D và 3D, biểu đồ đường, cột, hình tròn, histogram, biểu đồ phân tán và nhiều loại biểu đồ khác.
các hình vẽ có thể giúp ta có thể nhìn được dữ liệu một cách rõ hơn.
random
là một trong những thư viện cốt lõi của Python, được sử dụng để tạo và làm việc với các số ngẫu nhiên. Nó cung cấp các công cụ để thực hiện các hoạt động như tạo số ngẫu nhiên, lựa chọn ngẫu nhiên, xáo trộn dữ liệu và nhiều hơn nữa.
trong bài này sẽ sử dụng random sleep để ngắt quãng thời gian nghỉ


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.