Skip to content

icon picker
B-PHYZ 2021

B-PHYZ 2021 là điểm hẹn của những học sinh có dự định thi vào chuyên Vật lí lớp 10 năm học 2022-2023. Chương trình sẽ giúp các em tự tin chinh phục các bài tập, câu hỏi thuộc phạm vi môn chuyên Vật lí.
Thời gian diễn ra: 30/6/2021 - 5/7/2021
Cách theo dõi chương trình:
1) Tham gia tương tác trên phòng họp Zoom
2) Theo dõi phát trực tiếp qua Youtube Breatic Academy
3) Theo dõi trên các kênh VTV3 hoặc VTV7

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.