icon picker
Sơ đồ vận hành AirForce

image.png

Diễn giải các vai trò sơ đồ vận hành:

Landlord: Là chủ cho thuê (đơn vị ký hợp đồng trực tiếp với AirCity).
APM: Là các Asistant Property Manager (Cộng tác viên quản lý toà nhà).
Tenant: Khách thuê ở trong hệ thống AirCity đã được số hoá.
AirForce Lead: Trưởng nhóm vận hành xử lý sự cố.

Các quy tắc làm việc:

Chat (trò chuyện) các công việc đều sẽ được trao đổi xử lý trên Group Chat để đảm bảo thông tin đầy đủ và team hỗ trợ kịp thời.
Các tin nhắn trả lời, phản hồi trong vòng tối đa 30 phút trong giờ hành chính, không quá 60 phút ngoài giờ hành chính.
Tất cả tiến độ, kết quả công việc đều được cập nhật, mô tả rõ ràng trên Newton Platform
Không được phép tự ý mở cửa vào phòng cư dân khi cư dân không có ở nhà và cư dân không đồng ý cho phép mở cửa. (Trường hợp cư dân cho phép mở cửa phải có người giám sát và quay lại video trong suốt quá trình thực hiện công việc)
Không được tự ý quyết định sửa chữa, khoan, đục, cắt các tài sản, công cụ, vật dụng, đồ đạc của chủ nhà hoặc cư dân khi chưa có sự đồng ý.
Công việc và các chi phí mua thiết bị vật tư đảm bảo tính minh bạch, có cơ sở đối chiếu đính kèm trong báo cáo
Các công việc đều phải chụp ảnh nghiệm thu trước và sau khi xử lý.
Công việc liên quan các bộ phận khác vui lòng ghi chú rõ để gán đúng bộ phận, vị trí thực hiện.
Tất cả các chi phí xử lý phát sinh đều phải được báo trước cho người chi trả và có bằng chứng xác nhận đính kèm trong ảnh nghiệm thu.
Kiểm tra chắc chắn sau khi hoàn thành công việc, dọn dẹp vệ sinh sau khi sửa chữa.
Tuân thủ các quy tắc về gõ cửa, chào hỏi khách, giao tiếp khách hàng.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động:

Tuân thủ về đồng phục bảo hộ lao động, mang giày khi đi làm
Tuân thủ các quy tắc về an toàn điện.
Đeo thẻ đầy đủ khi thực hiện các công việc.Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.