icon picker
Thông tin về các dịch vụ AirForce

AirForce là gì:

AirForce là đội ngũ nhân sự kỹ thuật (hoặc công tác viên kỹ thuật) trực tiếp xử lý các sự cố, yêu cầu, vấn đề, hư hỏng về kỹ thuật tại các toà nhà của AirCity đang quản lý vận hành hoặc đang cung cấp dịch vụ sửa chữa. (ví dụ: xử lý các sự cố về điện, nước, máy lạnh, camera, sơn tường ...)
AirForce thì khác gì những kỹ thuật khác bên ngoài: AirForce sử dụng trực tiếp ứng dụng phần mềm từ AirCity phát triển, được ưu tiên xử lý các sự cố tại các toà nhà AirCity đang vận hành theo quy trình xử lý sự cố. Được đào tạo, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, được chủ động nhận công việc theo thông tin được hiển thị trên app, vận hành theo cơ chế hoàn toàn tự động. Đảm bảo tin cậy, nhanh chóng và có cam kết với AirCity khi thực hiện công việc dưới sự điều phối và giám sát từ AirCity.

Bảng giá các dịch vụ sửa chữa cung cấp:

image.png
Bảng giá dịch vụ chi tiết từng hạng mục:


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.