Skip to content
ADALANCES YETKİLİ KİTAPÇIĞI !
Share
Explore

Bu kurallar, kabul edilmesi bizim açımızdan zor hataları barındırıyor. Bunun haricinde hatalar elbet var fakat affedilmesi zor olmayan şeyleri gözünüze sokmanın doğru olmadığını düşünüyoruz.

Yönetim ekibi dışında herhangi bir yetkilinin başka bir yetkiliye bağırması, azarlayıcı bir dil ile konuşması ve küçük düşürücü hareketlerde bulunması kabul edilemez. Şikayet sonucu yetkili görevden uzaklaştırılır.
Oyunculara geçerli olan kuralların tamamı yetkili ekibine de geçerlidir. Bir yetkilinin oyun içi kural çiğnemesi kabul edilemez.
Hiyerarşiye saygısızlık kabul edilemez. Üst yetkilinin bir davranışı hata olarak görülüyorsa bu yetkiliye karşı agresif tavır sergilenerek belirtilmemelidir. Bunun yerine şikayet yoluna başvurulmalıdır.
Pedofili, zoofili, ırkçılık, cinsiyetçilik, homofobi ve akla gelebilecek herhangi toplumsal suç/insanlık suçu içeren paylaşım, söylem veya eylemin tespit edilmesi durumunda suçun muhattabı yetkilinin derhal görevine son verilir.
Destek talepleri veya oyun içerisinde oyuncuyla kesinlikle münakaşaya girilmemelidir. Gereken durumlarda destek talebi kapatılıp oyuncuya işlem girilebilir, fakat oyuncuyla girilen münakaşalar affedilemez.
Oyuncu kayırma, yetkiliye özel herhangi bir özelliğin veya doğrudan yetkinin pazarlanarak kişisel çıkarlar uğruna kullanılması yetkilinin görevinin sona ermesine ve Towny dahil tüm Rekkitz platformlarından cross yasaklanmasına sebep olur.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.